Eemland
Landschap
Op
zondag12jun202214:00

Geoparkwandeling door de Lange Duinen

De IVN-wandeling van zondag 12 juni 2022 is tevens een Geoparkwandeling. De wandeling van 1,5 tot 2 uur begint om 14.00u. en voert door de Lange Duinen bij Soest.

De benaming Geopark geeft aan dat een gebied interessant is door zijn ontstaansgeschiedenis. Daarbij wordt niet alleen gedoeld op geologische processen, zoals het ontstaan van aardlagen, maar ook op de invloed die de mens heeft gehad op het ontstaan ervan. Om deze reden zijn de stuifduinen in Soest al in 1995 tot het eerst aardkundig monument van de provincie Utrecht aangewezen.

Het ontstaan van de Lange Duinen gaat terug naar de voorlaatste ijstijd het Saalien, 238.000 tot 126.000 jaar geleden. IJs vanuit Scandinavië veroorzaakte stuwwallen. De ijstong die in de Gelderse Vallei doordrong, drukte aan twee zijden de bodem omhoog: de Utrechtse Heuvelrug aan de westkant en de Veluwe aan de oostkant. De laatste ijstijd, het Weichselien tussen 116.000 jaar en 11.700 jaar geleden, veroorzaakte de komst van dikke lagen zand op de zandruggen. Daarna heeft de mens veel invloed gehad op het gebied. In de Lange Duinen zijn die processen goed zichtbaar.

De wandeling begint op de hoek van de Middenlaan en de Schapendrift in Soestduinen en is gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

Foto: IVN

Algemene informatie

zondag 12 juni 2022 - 14:00
Locatie: 
Kruising Middenlaan - Schapendrift
Middenlaan
Soestduinen
Nederland
Google Maps image