Eemland
IVN
Op
donderdag21mrt201920:00

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van IVN Eemland nodigt de leden en donateurs van IVN Eemland uit voor de Algemene ledenvergadering  op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur in Artishock te Soest

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018 bijgevoegd, ter vaststelling
3. Jaarverslag bestuur en jaarverslagen werkgroepen ter vaststelling
4. Financiën
   - Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie
   - Benoeming nieuwe Kascommissie
   - Decharge penningmeester
   - Begroting 2019
5. Bestuursverkiezing Dick Nagelhout treedt af als algemeen bestuurslid. Nieuwe bestuursleden kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden gemeld.
6. Plannen voor 2019
De werkgroepen geven een korte pitch van hun plannen voor 2019.
7. Privacyreglement
8. Mededelingen
   - voortgang vertrouwenspersoon en beleid In Veilige Handen
   - plannen voor nieuwe werkgroepen
9. Rondvraag en sluiting

Na afloop geeft Göran Christiansson een presentatie.

 

Algemene Ledenvergadering IVN Eemland
21 maart 2019 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Vereniging Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest.

foto: Peter van der Wijst

Algemene informatie

donderdag 21 maart 2019 - 20:00
Locatie: 
Artishock
Steenhoffstraat 46a
Soest
Nederland
Google Maps image