Organisatie

BESTUUR afd. IVN Eelde-Paterswolde 

       
Voorzitter Leo Stockmann glstockmann@hotmail.com 050-3095304
Secretaris Hannie Koeleman secr.ivnep@gmail.com 050-3095807
   Hemstukken 32a 9761KM Eelde  
Penningmeester Henk von Eije hvoneije@gmail.com 050-3092973
   

NL59 INGB 0000 8202 57 

 
Lid Aafke Pot-Ellen a.j.pot-ellen@home.nl 050-3095518

Het lidmaatschap is sinds 2017 20 euro per jaar.  Ook deelnemers aan de jeugdclub betalen dit bedrag. Huisgenootleden betalen 10 euro en donateurs 12 euro.

ING-bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0000 8202 57 ten name van IVN-Eelde/Paterswolde

Wij zijn een ANBI vereniging. De financiele informatie vindt u hier; de bestuuractiviteiten en de planning voor 2017 hier.

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur houden informatie bij van de leden, de jeugdleden, de donateurs en de adverteerders. De jeugdleiding die van de jeugdclub en de andere werkgroepvoorzitters ook die van de werkgroepleden. Informatie over de leden geven wij ook door aan IVN-Nederland. Iedere betrokkene heeft daarbij het recht van inzage en correctie van zijn of haar bijgehouden informatie. Ons privacyreglement vindt u hier.