Organisatie

BESTUUR afd. IVN Eelde-Paterswolde 

       
Voorzitter Leo Stockmann glstockmann@hotmail.com 050-3095304
Secretaris Hannie Koeleman koeleman95@home.nl 050-3095807
   Hemstukken 32a 9761KM Eelde  
Penningmeester Henk von Eije hvoneije@gmail.com 050-3092973
   

NL59 INGB 0000 8202 57 

 
Lid Ep de Boer e.deboer@home.nl 050-5266364
Lid Aafke Pot-Ellen a.j.pot-ellen@home.nl 050-3095518
Lid Willem Zandt wzandt@hetnet.nl  050-3094264
       

ING-bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0000 8202 57 ten name van IVN-Eelde/Paterswolde

Wij zijn een ANBI vereniging. De financiele informatie vindt u hier; de bestuuractiviteiten en de planning voor 2017 hier.