Organisatie

BESTUUR afd. IVN Eelde-Paterswolde 

       
Voorzitter Leo Stockmann glstockmann@hotmail.com 050-3095304
Secretaris Hannie Koeleman secr.ivnep@gmail.com 050-3095807
   Hemstukken 32a 9761KM Eelde  
Penningmeester Henk von Eije hvoneije@gmail.com 050-3092973
   

NL59 INGB 0000 8202 57 

 
Lid Aafke Pot-Ellen AafkeEllen@gmail.com 050-3095518

Het lidmaatschap kost sinds 2017 €20,- per jaar.  Ook deelnemers aan de jeugdclub betalen dit bedrag. Huisgenootleden betalen €10,- en donateurs €12,-.

ING-bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0000 8202 57 ten name van IVN-Eelde/Paterswolde

Wij zijn een ANBI vereniging. De financiele informatie vindt u hier; de bestuuractiviteiten en de planning voor 2017 hier.

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur houden informatie bij van de leden, de jeugdleden, de donateurs en de adverteerders. De jeugdleiding die van de jeugdclub en de andere werkgroepvoorzitters ook die van de werkgroepleden. Informatie over de leden geven wij ook door aan IVN-Nederland. Iedere betrokkene heeft daarbij het recht van inzage en correctie van zijn of haar bijgehouden informatie. Ons privacyreglement vindt u hier.

Omdat de statuten van het landelijk IVN worden gemoderniseerd, lijkt het verstandig ook onze statuten aan te passen. Als we dat samen met het landelijke IVN doen, neemt landelijk IVN 50% van de kosten van statutenwijziging voor onze vereniging ook voor haar rekening.  Het bestuur heeft daarom besloten ook aan deze statutenwijziging deel te nemen. Dit is in de ALV van 2018 ook aangekondigd. De oude statuten vindt u hier (Statuten IVN E-P 1993) en  het nieuwe statutenvoorstel vindt u via deze link: Concept statutenwijziging IVN Eelde-Paterswolde . Uiteraard zal de ALV deze wijziging moeten goedkeuren. Hierover krijgt u (via Groen en e-mail) bericht. Ook wordt een aangepast huishoudelijk reglement voorgesteld. Het huidige vindt u hier Huishoudelijk reglement IVN Eelde-Paterswolde. Het laatste voorstel voor het nieuwe hier  Voorstel Huishoudelijk Reglement IVN Eelde-Paterswolde 2 december 2018