Bestuursverslag 2018 en geplande activiteiten 2019

Bestuursverslag 2018

Het bestuur heeft 7x vergaderd en heeft 1x met de werkgroepen overlegd. Tevens is er een extra algemene ledenvergadering geweest op 19 november i.v.m. de wijziging van statuten en het huishoudelijk reglement. Bij de lezing over wolven en een daaraan gekoppelde extra alv op 13 december vond de stemming over de wijzigingen plaats en zijn de nieuwe statuten goedgekeurd, evenals het nieuwe huishoudelijk reglement.  Dit document wordt nu aangeboden aan de notaris van het landelijk IVN en zal binnenkort worden bekrachtigd.

Bij de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 hebben Willem Zandt en Ep de Boer afscheid genomen van het bestuur. Voorzitter Leo Stockmann heeft hen bedankt en hen een paar mooie boeken overhandigd. De werving van nieuwe bestuursleden heeft in 2018 nog geen succes gehad. Hannie Koeleman-Lusink heeft aangegeven in maart 2019 te stoppen als secretaris. Het bestuur heeft ook afscheid genomen van een paar vaste vrijwilligers bij de jeugdnatuurclub. Gelukkig is hier wel vervanging voor gevonden.

Er is 2 x een regionaal overleg van de Drentse IVN-afdelingen geweest: in Orvelte op 6 maart (Leo en Willem) en in Roden op 10 november (Leo en Hannie).  Verder zijn Leo, Aafke Pot en Hannie naar de provinciale vrijwilligersavond ‘Groen Drenthe werkt’ geweest op 14 september bij het Dwingelderveld, deze keer georganiseerd door Natuurmonumenten. De lezingen en excursies zijn dit jaar overwegend goed bezocht. Een overzicht hiervan vindt u elders in Groen.

Ledenbestand: 170 leden, 17 huisgenootleden, 11 jeugdleden en 40 donateurs. 

Werkgroepen: De verslagen hiervan staan in Groen.

Communicatie: Aankondigingen van lezingen en excursies staan vermeld in Groen en op de website www.ivn.nl/afdeling/eelde-paterswolde. Ook worden deze digitaal naar de leden verstuurd, gepubliceerd in Dorpsklanken en vermeld op www.ineeldepaterswolde.nl en op facebook. 

Hannie Koeleman-Lusink, secretaris 

Gepland activiteitenprogramma IVN Eelde-Paterswolde 2019 (meer details vindt u in GROEN)

 Dinsdag 19 maart. Algemene ledenvergadering en lezing over ecologische voetafdruk

Zaterdag 13 april. Plantenruilbeurs 

Zondag 14 april. Wandeling Kleibosch Roderwolde  

Zondag 12 mei. Vogelexcursie in het kader van de Nationale Vogelweek

Zondag 8 juni. Fietstocht langs natuurlocaties in ons dorp voor nieuwe bewoners

Zondag 16 juni. Slootjesmiddag voor kinderen en hun begeleiders

Vrijdag 28 juni. Lezing en excursie over vleermuizen door Vleermuiswerkgroep Drenthe. 

Zondag 15 september. Open IVN-middag op het Vlinderkampje De Duinen (door de grote droogte niet doorgegaan)

Dinsdag 8 oktober. Lezing over nachtvlinders door Theo de la Ruelle.