Bestuursverslag 2017 en activiteiten 2018

Activiteitenprogramma IVN Eelde-Paterswolde 2018

Dinsdag 27 maart, Algemene ledenvergadering en lezing Sieds Rienks

Zaterdag 21 april, Plantenruilbeurs

Zondag 20 mei, Vogelexcursie Vennebroek en Vriesche Veen

Zondag 10 juni, Slootjesmiddag voor kinderen

Zondag 17 juni, Wandelen en fietsen door de Onlanden

Zondag 23 september, Fietstocht op kloosterterrein Yesse te Essen

Dinsdag 9 oktober, Lezing over Iran door Arnold Pilon

 

Jaaroverzicht IVN Eelde Paterswolde 2017
 
Het bestuur heeft 7x vergaderd en 1x samen met de werkgroepen overlegd.

Vanwege het jubileumjaar is er een werkgroep gevormd, waarin Tineke van den Berg namens het Vlinderkampje en Ep de Boer, Henk von Eije en Hannie Koeleman namens het bestuur zitting hebben genomen. Voor het 70jarig jubileum en het 10-jarig bestaan van het Vlinderkampje hebben zij een viertal activiteiten georganiseerd: 1) Activiteit bij het Bijenbosje (13 mei). 2)  Slootjesmiddag bij het Else van der Laanhuis (11 juni). 3) Activiteit op het Vlinderkampje (10 september).  4) Filmavond, gecombineerd met de uitgave van het boekje Aandacht voor de natuur (17 november) . Dit boekje is een bundeling van artikelen die Leo Stockmann de afgelopen jaren voor Dorpsklanken heeft geschreven. De realisatie hiervan is bekostigd met subsidies van de gemeente, IVN-Noord en Dorpsklanken. Alle leden/donateurs hebben het boekje gekregen.

Er is 1x een regionaal overleg geweest bij de Andere Wereld in Vries en 1x in Orvelte. De drie IVN-afdelingen in onze gemeente hebben een overleg met de gemeente gehad op ’t Hoogeveld, door ons georganiseerd. De werving van nieuwe bestuursleden is niet succesvol geweest en nieuwe bestuurders zijn dringend gewenst! De lezingen en excursies zijn dit jaar goed bezocht. Een overzicht hiervan vindt u hierna. Ledenbestand: eind 2017 hadden we 168 leden, 41 donateurs, 16  gezinsleden en 12 jeugdleden. Werkgroepen: De verslagen hiervan staan in Groen. PR: Het afgelopen jaar hebben we ruimschoots aandacht besteed aan ons 70jarig jubileum en het 10-jarig bestaan van het Vlinderkampje. Communicatie: Aankondigingen van lezingen en excursies staan vermeld in Groen, op de site www.ivn.nl/afdelingen. Ook worden deze digitaal naar de leden gestuurd, gepubliceerd in Dorpsklanken, vermeld op www.ineeldepaterswolde.nl en op Facebook. Regelmatig verschijnen er stukjes van Leo Stockmann in Dorpsklanken met als titel Aandacht voor de natuur. 
 
Hannie Koeleman-Lusink, secretaris