ANBI informatie (Jaarrekening)

       

 

Feitelijk

Feitelijk

Ontvangsten (op kasbasis)

 

 

2017

2018

Bijdragen leden

 

 

3570

3240

Bijdragen gezinsleden

 

 

PM

190

Donateurs

   

 

420

408

Contributie jeugd

   

 

204

220

Giften leden en donateurs

 

963

325

Advertenties GROEN

   

 

678

810

Consumpties en entree lezingen

 

165

295

Opbrengst excursies

 

85

60

Boeken vlinderk. en aandacht v.d.N.

 

60

530

Rente spaarrekening

 

 

5

5

Subsidie batdetectoren

 

 

730

0

Natuurgidsencursus

 

 

528

0

Inventarisatie

 

 

50

0

Jubileum

 

 

3575

0

Totaal

     

 

11032

6082

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven (op kasbasis)

   

 

 

Afdracht landelijk

   

 

1319

1318

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

 

390

669

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

 

113

197

Bestuur en administratiekosten

 

422

379

GROEN

     

 

1060

941

Kosten ING bank

   

 

158

163

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

 

63

151

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

 

437

541

Werkgroep vlinderkampje

 

 

193

592

Bank vlinderkampje

 

499

0

Cadeaus

 

44

171

Bijenbosje (regulier)

 

113

141

Verzekering Vlinderkampje

 

 

32

37

Aanschaf batdetectoren

 

0

725

Kosten statutenwijziging (incl. zaalhuur)

 

0

0

Nieuwjaarsreceptie

 

109

0

Hoogwerker en nestkast gierzwaluwen

 

130

0

Jubileum

 

4787

0

Totaal

     

 

9869 

6023

         

 

 

Inkomsten  minus uitgaven

 

 

1163

59

 

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2018

In 2018 hielden we per saldo 59 euro over. We hadden nog meer overgehouden als we niet twee niet-begrote uitgaven hadden gehad. Dit waren de vervanging van het vernielde bord op het vlinderkampje (250 euro) en een startbijdrage voor de met IVN Vries gestarte steenuilenwerkgroep (ook 250 euro). Verder werd dit jaar 125 euro betaald voor de zeisbrigade voor het vlinderkampje en (na aftrek van de bijdrage van de Iemkersvereniging) 63 euro voor het bijenbos. De uitkomst is echter ook geflatteerd, doordat ze op kasbasis is. Zo is een deel van de kosten voor lezingen (circa 160 euro) pas in 2019 betaald. Ook zijn er in 2018 kosten gemaakt voor de statutenwijziging (geschat op 250 euro), terwijl de daarbij behorende extra zaalhuur en koffie en thee (circa 180 euro) ook pas in 2019 zijn betaald.

De getallen zijn afgerond op euro’s. Daarom kunnen de totalen iets afwijken van de som van de individuele onderdelen.

Activa

   

 

 

 

Eind 

2017

Eind

2018

Rekening courant

   

 

 

 

145

250

Spaarrekening

 

 

3000

2955

Winkeltje

     

 

 

 

0

0.00

Diaprojector etc. (wg jeugd)

 

 

 

 

30

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

 

 

80

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

 

 

800

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

 

 

150

125

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

 

 

150

125

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

 

 

25

25

Stereomicroscoop (wg jeugd)

 

 

 

 

25

25

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

 

 

4000

3800

Bat detectoren (bestuur)

 

 

 

 

15

200

Microscopen  (wg jeugd)

 

 

 

 

10

10

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

 

 

45

40

Fuji camera met toebehoren

 

 

 

 

15

10

T-shirts/Jassen

     

 

 

 

60

50

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

 

 

150

130

Schepnetten, cuvetten en waterbakken

 

 

 

400

350

Boeken Vlinderkampje en Aandacht v.d. Natuur

 

 

725

55

Totaal

     

 

 

 

9825

9060

       

 

 

 

 

 

Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen (besteedbaar)

 

 

 

 

286

286

Bat detectoren (voor andere IVNs)

 

 

 

548

0

Eigen vermogen

   

 

 

 

8992

8773

                       

Toelichting op de balans

De grootste wijzigingen op de balans vloeien voort uit het feit dat we nu minder (jubileum)boekjes op de balans hebben staan en dat we de batdetectoren aan andere IVNs hebben geleverd.

De getallen zijn afgerond op euro’s. Daarom kunnen de totalen iets afwijken van de som van de individuele onderdelen.