ANBI informatie (Jaarrekening)

       

 

Feitelijk

Feitelijk

Ontvangsten (op kasbasis)

 

 

2017

2018

Bijdragen leden

 

 

3570

3240

Bijdragen gezinsleden

 

 

PM

190

Donateurs

   

 

420

408

Contributie jeugd

   

 

204

220

Giften leden en donateurs

 

963

325

Advertenties GROEN

   

 

678

810

Consumpties en entree lezingen

 

165

295

Opbrengst excursies

 

85

60

Boeken vlinderk. en aandacht v.d.N.

 

60

530

Rente spaarrekening

 

 

5

5

Subsidie batdetectoren

 

 

730

0

Natuurgidsencursus

 

 

528

0

Inventarisatie

 

 

50

0

Jubileum

 

 

3575

0

Totaal

     

 

11032

6082

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven (op kasbasis)

   

 

 

Afdracht landelijk

   

 

1319

1318

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

 

390

669

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

 

113

197

Bestuur en administratiekosten

 

422

379

GROEN

     

 

1060

941

Kosten ING bank

   

 

158

163

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

 

63

151

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

 

437

541

Werkgroep vlinderkampje

 

 

193

592

Bank vlinderkampje

 

499

0

Cadeaus

 

44

171

Bijenbosje (regulier)

 

113

141

Verzekering Vlinderkampje

 

 

32

37

Aanschaf batdetectoren

 

0

725

Kosten statutenwijziging (incl. zaalhuur)

 

0

0

Nieuwjaarsreceptie

 

109

0

Hoogwerker en nestkast gierzwaluwen

 

130

0

Jubileum

 

4787

0

Totaal

     

 

9869 

6023

         

 

 

Inkomsten  minus uitgaven

 

 

1163

59

 

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2018

In 2018 hielden we per saldo 59 euro over. We hadden nog meer overgehouden als we niet twee niet-begrote uitgaven hadden gehad. Dit waren de vervanging van het vernielde bord op het vlinderkampje (250 euro) en een startbijdrage voor de met IVN Vries gestarte steenuilenwerkgroep (ook 250 euro). Verder werd dit jaar 125 euro betaald voor de zeisbrigade voor het vlinderkampje en (na aftrek van de bijdrage van de Iemkersvereniging) 63 euro voor het bijenbos. De uitkomst is echter ook geflatteerd, doordat ze op kasbasis is. Zo is een deel van de kosten voor lezingen (circa 160 euro) pas in 2019 betaald. Ook zijn er in 2018 kosten gemaakt voor de statutenwijziging (geschat op 250 euro), terwijl de daarbij behorende extra zaalhuur en koffie en thee (circa 180 euro) ook pas in 2019 zijn betaald.

De getallen zijn afgerond op euro’s. Daarom kunnen de totalen iets afwijken van de som van de individuele onderdelen.

Activa

   

 

 

 

Eind 

2017

Eind

2018

Rekening courant

   

 

 

 

145

250

Spaarrekening

 

 

3000

2955

Winkeltje

     

 

 

 

0

0.00

Diaprojector etc. (wg jeugd)

 

 

 

 

30

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

 

 

80

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

 

 

800

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

 

 

150

125

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

 

 

150

125

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

 

 

25

25

Stereomicroscoop (wg jeugd)

 

 

 

 

25

25

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

 

 

4000

3800

Bat detectoren (bestuur)

 

 

 

 

15

200

Microscopen  (wg jeugd)

 

 

 

 

10

10

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

 

 

45

40

Fuji camera met toebehoren

 

 

 

 

15

10

T-shirts/Jassen

     

 

 

 

60

50

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

 

 

150

130

Schepnetten, cuvetten en waterbakken

 

 

 

400

350

Boeken Vlinderkampje en Aandacht v.d. Natuur

 

 

725

55

Totaal

     

 

 

 

9825

9060

       

 

 

 

 

 

Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen (besteedbaar)

 

 

 

 

286

286

Bat detectoren (voor andere IVNs)

 

 

 

548

0

Eigen vermogen

   

 

 

 

8992

8773

                       

Toelichting op de balans

De grootste wijzigingen op de balans vloeien voort uit het feit dat we nu minder (jubileum)boekjes op de balans hebben staan en dat we de batdetectoren aan andere IVNs hebben geleverd.

De getallen zijn afgerond op euro’s. Daarom kunnen de totalen iets afwijken van de som van de individuele onderdelen.

Door de coronacrisis hebben we geen jaarvergadering kunnen houden en ook nog niet de jaarrekening kunnen laten goedkeuren door de ledenvergadering. Wel heeft de kascommissie de jaarrekening goedgekeurd. Hieronder vindt u (ook voor de ANBI) de voorlopige (door de kascommissie goedgekeurde, maar nog niet door de ledenvergadering vastgestelde) informatie voor 2019.

       

Begroot

Feitelijk

Begroot

Feitelijk

Begroot

Ontvangsten (op kasbasis)

 

2018

2018

2019

2019

2020

Locale individuele leden

 

3500

3240,00

3240

3260,00

3360

Huisgenootleden

 

PM

190,00

190

220,00

200

Donateurs

   

400

408,00

400

396,00

380

Contributie jeugd

   

240

220,00

240

240,00

180

Giften leden en donateurs

100

325,00

300

337,00

300

Advertenties GROEN

   

800

810,00

800

675,00

750

Consumpties en entree lezingen

400

295,00

400

226,50

300

Opbrengst excursies

200

60,00

100

85,00

100

Boeken vlinderk. en aandacht v.d.N.

700

530,00

0

0

0

Rente spaarrekening

 

0

4,71

0

1,14

0

Totaal b)

     

6340

6082,71

5670

5440,64

5570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven (op kasbasis)

 

 

 

 

 

 

Netto afdracht landelijk a)

1500

1318,20

1620

1622,00

1650

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

1000

669,75

1000

540,50

500

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

550

197,17

400

158,20

300

Bestuur en administratiekosten

500

378,75

400

118,29

150

GROEN

     

1100

940,50

1000

915,71

1000

Kosten (ING) bank

   

180

162,61

180

191,16

200

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

80

151,00

120

53,00

0

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

600

541,15

600

444.42

750

Werkgroep vlinderkampje

 

300

591,73

390

215,69

410

Cadeaus

50

170,89

100

200,50

150

Bijenbosje (regulier)

150

140,70

150

76,24

150

Verzekering Vlinderkampje

 

40

36,53

40

39,06

40

Aanschaf batdetectoren

600

724,50

0

0

0

Kosten statutenwijziging (incl. zaalhuur)

0

0,00

430

376,63

0

Totaal

     

6650

6023,48

6430

4951,40

5300

       

 

 

 

 

 

Inkomsten  minus uitgaven

 

-310

59,23

-760

489,24

270

a) (aantal eigen leden van Eelde-Paterswolde=153 x 12 euro) plus (aantal huisgenootleden=22 x 2 euro) minus (aantal landelijk betalende leden=19 x 12 euro) is 1652 euro.

b) Bij de begroting van 2019 was bij de vorige jaarrekening een optelfout gemaakt, waardoor het saldo van de opbrengsten met 140 euro hoger was aangegeven (5810 euro: hier nu gecorrigeerd) en de begrote inkomsten minus uitgaven -760 euro hadden moeten zijn (i.p.v. -620 euro: nu ook gecorrigeerd).

 

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2018

In 2019 hielden we per saldo 489,24 euro over (zie bladzijde 1), terwijl we een tekort hadden voorzien. De oorzaak hiervan ligt vooral bij lagere uitgaven voor lezingen, excursies, bestuur en werkgroepen.

 

Activa

   

 

Eind

2017

 

Eind 2018

 

Eind 2019

Rekening courant

   

 

145,40

 

249,92

 

93,87

Spaarrekening

3000,00

 

2954,71

 

3600,00

Diaprojector etc. (wg jeugd)

 

 

30

 

30

 

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

80

 

80

 

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

800

 

800

 

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

150

 

125

 

100

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

150

 

125

 

100

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

25

 

25

 

25

Stereomicroscoop (wg jeugd)

 

 

25

 

25

 

25

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

4000

 

3800

 

3500

Inrichting wandelroute Vosbergen

 

pm

 

pm

 

pm

Bat detectoren (bestuur)

 

 

15

 

200

 

180

Microscopen  (wg jeugd)

 

 

10

 

10

 

10

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

45

 

40

 

35

Fuji camera met toebehoren

 

 

15

 

10

 

10

T-shirts/Jassen

     

 

60

 

50

 

40

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

150

 

130

 

110

Schepnetten, cuvetten en waterbakken

 

400

 

350

 

300

Boeken Vlinderkampje en Aandacht v.d. Natuur

725

 

55

 

0

Totaal

     

 

9825,40

 

9059,63

 

9038,87

       

 

 

 

 

 

 

Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen (besteedbaar)

 

 

286,15

 

286,15

 

286,15

Bat detectoren (voor andere IVNs)

 

547,50

 

0

 

0

Eigen vermogen

   

 

8991,75

 

8773,48

 

8752,72