ANBI informatie (Jaarrekening)

Door de coronacrisis hebben we geen jaarvergaderingen kunnen houden in 2020 en 2021. Voor 22 september 2021 staan deze op het programma. Hierdoor zijn ook de jaarrekeningen nog niet goedgekeurd over de jaren 2019 en 2020.  Wel heeft de kascommissie de jaarrekeningen 2019 en 2020 goedgekeurd. Hieronder vindt u (ook voor de ANBI) de informatie voor 2019 en 2020.

       

Begroot

Feitelijk

Begroot

Feitelijk

 Begroot

Ontvangsten (op kasbasis)

 

2018

2018

2019

2019

2020

Locale individuele leden

 

3500

3240,00

3240

3260,00

3360

Huisgenootleden

 

PM

190,00

190

220,00

200

Donateurs

   

400

408,00

400

396,00

380

Contributie jeugd

   

240

220,00

240

240,00

180

Giften leden en donateurs

100

325,00

300

337,00

300

Advertenties GROEN

   

800

810,00

800

675,00

750

Consumpties en entree lezingen

400

295,00

400

226,50

300

Opbrengst excursies

200

60,00

100

85,00

100

Boeken vlinderk. en aandacht v.d.N.

700

530,00

0

0

0

Rente spaarrekening

 

0

4,71

0

1,14

0

Totaal b)

     

6340

6082,71

5670

5440,64

5570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven (op kasbasis)

 

 

 

 

 

 

Netto afdracht landelijk a)

1500

1318,20

1620

1622,00

1650

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

1000

669,75

1000

540,50

500

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

550

197,17

400

158,20

300

Bestuur en administratiekosten

500

378,75

400

118,29

150

GROEN

     

1100

940,50

1000

915,71

1000

Kosten (ING) bank

   

180

162,61

180

191,16

200

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

80

151,00

120

53,00

0

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

600

541,15

600

444.42

750

Werkgroep vlinderkampje

 

300

591,73

390

215,69

410

Cadeaus

50

170,89

100

200,50

150

Bijenbosje (regulier)

150

140,70

150

76,24

150

Verzekering Vlinderkampje

 

40

36,53

40

39,06

40

Aanschaf batdetectoren

600

724,50

0

0

0

Kosten statutenwijziging (incl. zaalhuur)

0

0,00

430

376,63

0

Totaal

     

6650

6023,48

6430

4951,40

5300

       

 

 

 

 

 

Inkomsten  minus uitgaven

 

-310

59,23

-760

489,24

270

a) (aantal eigen leden van Eelde-Paterswolde=153 x 12 euro) plus (aantal huisgenootleden=22 x 2 euro) minus (aantal landelijk betalende leden=19 x 12 euro) is 1652 euro.

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2019

In 2019 hielden we per saldo 489,24 euro over, terwijl we een tekort hadden voorzien. De oorzaak hiervan ligt vooral bij lagere uitgaven voor lezingen, excursies, bestuur en werkgroepen.

 

Activa

   

 

Eind 2017

 

Eind 2018

 

Eind 2019

Rekening courant

   

 

145,40

 

249,92

 

93,87

Spaarrekening

3000,00

 

2954,71

 

3600,00

Diaprojector etc. (wg jeugd)

 

 

30

 

30

 

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

80

 

80

 

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

800

 

800

 

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

150

 

125

 

100

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

150

 

125

 

100

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

25

 

25

 

25

Stereomicroscoop (wg jeugd)

 

 

25

 

25

 

25

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

4000

 

3800

 

3500

Inrichting wandelroute Vosbergen

 

pm

 

pm

 

pm

Bat detectoren (bestuur)

 

 

15

 

200

 

180

Microscopen  (wg jeugd)

 

 

10

 

10

 

10

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

45

 

40

 

35

Fuji camera met toebehoren

 

 

15

 

10

 

10

T-shirts/Jassen

     

 

60

 

50

 

40

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

150

 

130

 

110

Schepnetten, cuvetten en waterbakken

 

400

 

350

 

300

Boeken Vlinderkampje en Aandacht v.d. Natuur

725

 

55

 

0

Totaal

     

 

9825,40

 

9059,63

 

9038,87

       

 

 

 

 

 

 

Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen (besteedbaar)

 

 

286,15

 

286,15

 

286,15

Bat detectoren (voor andere IVNs)

 

547,50

 

0

 

0

Eigen vermogen

   

 

8991,75

 

8773,48

 

8752,72

Jaarrekening 2020 (nog niet door de ledenvergadering goedgekeurd). 

       

Begroot

Feitelijk

Begroot

Feitelijk

Begroot

Ontvangsten (op kasbasis)

 

2019

2019

2020

2020

2021

Locale individuele leden a)

 

3240

3260,00

3360

3168,00

2750

Huisgenootleden a)

 

190

220,00

200

220,00

190

Donateurs a)

   

400

396,00

380

336,00

290

Contributie jeugd a)

   

240

240,00

180

240,00

80

Giften leden donateurs en anderen

300

337,00

300

271,00

200

Advertenties GROEN

   

800

675,00

750

585,00

350

Consumpties en entree lezingen

400

226,50

300

235,00

0

Opbrengst excursies

100

85,00

100

0,00

0

Rente spaarrekening

 

0

1,14

0

0,00

0

Gift Gierzwaluwen

 

 

 

 

1500,00

0

Totaal

     

5670

5440,64

5570

6555,00

3860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven (op kasbasis)

 

 

 

 

 

 

Netto afdracht landelijk a)

1620

1622,00

1650

1462,00

1500

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

1000

540,50

500

180,00

150

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

400

158,20

300

75,00

0

Bestuur en administratiekosten

400

118,29

150

14,28

50

GROEN

     

1000

915,71

1000

990,05

1100

Cadeaus

100

200,50

150

44,99

50

Kosten (ING) bank

   

180

191,16

200

171,57

200

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

120

53,00

0

27,50

0

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

600

444,42

750

399,60

200

Werkgroep vlinderkampje

 

390

215,69

410

306,26

300

Bijenbosje (regulier)

150

76,24

150

204,83

200

Verzekering Vlinderkampje

 

40

39,06

40

39,06

40

Kosten statutenwijziging (incl. zaalhuur)

430

376,63

0

0

0

Totaal

     

6430

4951,40

5300

3915,14

3790

       

 

 

 

 

 

Inkomsten  minus uitgaven

 

-760

489,24

270

2639,86

70

a) Voor de begroting over 2021 is verondersteld dat we 18 euro contributie vragen over 2021aan de gewone leden, 8 euro aan de huisgenootleden en 8 euro aan de donateurs. De deelnemers aan de jeugdclub betalen 10 euro omdat ze slechts de helft van de activiteiten hebben gehad in 2019 en 2020. Voor 2021-2022 vragen we aan de jeugdleden weer 20 euro. Daarnaast stelt het bestuur voor om de contributie vanaf 2022 landelijk te gaan innen en per lid 24 euro te vragen en per huisgenoot 12 euro. De bijdragen van donateurs en jeugdleden worden door de afdeling ook in de toekomst geind.

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2020

In 2020 hielden we per saldo 2639,86 euro over. Dit is veel meer dan we hadden voorzien. Deels komt dit door een gift van Vogelbescherming Nederland voor gierzwaluwen(kasten) en ook doordat we door de corona epidemie minder activiteiten konden ontplooien. Vooral door dat laatste is het eigen vermogen (na afschrijvingen ter waarde van 455 euro) met 684,86 euro toegenomen (zie bladzijde 2). 

 

Balans eind 2020

Activa a)

   

 

Eind 2018

 

Eind 2019

 

Eind 2020

Rekening courant

   

 

249,92

 

93,87

 

333,73

Spaarrekening

2954,71

 

3600,00

 

6000,00

Diaprojector en projectiemateriaal (wg jeugd)

30

 

30

 

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

80

 

80

 

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

800

 

800

 

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

125

 

100

 

75

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

125

 

100

 

75

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

25

 

25

 

25

(Stereo)microscopen 3 stuks

35

 

35

 

35

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

3800

 

3500

 

3200

Inrichting wandelroute Vosbergen

 

pm

 

pm

 

pm

Bat detectoren (bestuur)

 

 

200

 

180

 

160

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

40

 

35

 

30

Fuji camera met toebehoren

 

 

10

 

10

 

10

T-shirts/Jassen

     

 

50

 

40

 

30

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

130

 

110

 

90

Schepnetten, cuvetten en waterbakken e.d.

350

 

300

 

250

Boeken Vlinderkampje en Aandacht v.d. Natuur

55

 

0

 

0

Overig klein materieel

pm

 

pm

 

pm

Totaal

     

 

9059,63

 

9038,87

 

11223,73

       

 

 

 

 

 

 

Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen (besteedbaar)

 

 

286,15

 

286,15

 

1786,15

Eigen vermogen

   

 

8773,48

 

8752,72

 

9437,58a)

a) Afgezien van de bankrekeningen zijn de activa (en de locaties van de activa en de beheerders) opgenomen op een lijst bijgehouden door Leo Stockmann.

 

Leden en donateurs (eigen administratie)

Aantal

Eind 2018

Eind 2019

Eind 2020

Leden

187

194

196

   waarvan landelijk

?

19

19

   waarvan huisgenootleden

17

22

24

Donateurs

40

37

36

Deelnemers jeugdclub

12

9

8

 

 

Uitgaven Werkgroepen

(excl. vlinderkampje en bijenbosje)

 

 

2018

 

2019

 

2020

Jeugd

54,00

236,16

120,08

Planten

0,00

0,00

0,00

Publiciteit

150,65

52,64

159,87

Vogels

86,50

155,62

101,45

Brom

0,00

0,00

18,20

Steenuilenwerkgroep

250,00

0,00

0,00

Totaal

541,15

444,42

399,60