IVN Eelde-Paterswolde
Biodiversiteit
Vanaf
zondag25jun201709:00

Excursie Baggerputten Slochteren

De Baggerputten is een beschermd natuurgebied van ca. 50 ha, dat zijn oorsprong vindt in de tijd van de verveningen. Staatsbosbeheer is eigenaar. Aan het uitgraven van het veen, de bagger, dankt het gebied zijn naam. Het gebied bestaat uit petgaten (uitgegraven veen), riet- en graslanden en hakhoutbossen. De Baggerputten heeft een grote cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Een verrekijker kan goed van pas komen.

Vertrek per auto om 9.00 uur vanaf het Kampje in het centrum van Eelde (tegenover café Boelens). Opgave bij Leo Stockmann, 050-3095304, glstockmann@hotmail.com. Kosten € 3,- voor passagiers, te voldoen aan de chauffeur.    

 

Algemene informatie

zondag 25 juni 2017 - 09:00