Natuurgidsenopleiding 2022

Nieuwe Natuurgidsencursus: start begin 2022

Begin 2022 zal er een nieuwe natuurgidsenopleiding van start gaan. Deze NGO wordt gezamenlijk georganiseerd door IVN Ede, IVN Veenendaal-Rhenen, IVN ZW Veluwezoom en KNNV Wageningen e.o.

De cursus is verschoven vanwege corona. Natuur beleven via de PC kent z’n beperkingen. We vinden de interactie tussen cursisten onderling en met docenten van groot belang.

In de opmaat naar de cursus zullen de afdelingen excursies organiseren ter inspiratie en ontmoeting.

Inschrijven voor de NGO 2022 is niet meer mogelijk. De cursus zit vol.

De cursus

Gedurende een periode van vijf kwartalen komen thema’s aan de orde, zoals de relatie mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid. U leert de opgedane kennis toe te passen in de natuur, kortom veldwerk, en hoe u ook anderen enthousiast maakt voor de natuur.

Samenwerken is een belangrijk aspect van de opleiding, net als het actief bijdragen aan de inhoud. U sluit de opleiding af met een werkstuk over een zelf gekozen (en goed bevonden) onderwerp. Na een succesvol afgeronde opleiding krijgt u een landelijk erkend diploma en bent u natuurgids.

Zie ook de website van IVN Landelijk: https://www.ivn.nl/natuuracademie/natuurgidsenopleiding
Heb je belangstelling, laat het weten aan de IVN afdeling van je woonplaats:
secretariaat@ivn-ede.nl (gemeente Ede),
ivn.zwv@gmail.com (gemeente Wageningen en Renkum),
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl (gemeente Veenendaal en Rhenen).

Eén van de steeds terugkerende momenten in de bijeenkomsten was het Natuurmoment. Tijdens zulke momenten vertelden deelnemers over bijzonderheden uit de natuur.

Foto’s door Corine Klapwijk