Dronten
Biodiversiteit
zondag21okt2018

Oproep voor het monitoren van de huiszwaluwtillen in Dronten en Swifterbant

In 1970 broedden er nog 450.000 huiszwaluwen in Nederland. Tussen 1970 en ca. 2004 daalde het aantal broedparen voortdurend. Sinds 2004 neemt het aantal broedparen weer enigszins toe. Het vogelinstituut SOVON schatte het aantal in 2007 nog maar tussen de 60.000 en 125.000 paar. Daarom staat de huiszwaluw als ‘gevoelig’ op de Nederlandse rode lijst. Om de huiszwaluwen weer meer kans te geven om te broeden zijn er landelijk een aantal huizwaluwtillen geplaatst. Dit zijn houten bouwsels op een ijzeren paal waarmee dakranden worden gesimuleerd. Ook in de gemeente Dronten zijn deze huiszwaluwtillen door o.a. OFW en Dorpsbelangen geplaatst.

Het doel van de til was tweeledig, enerzijds een onderkomen bieden aan de huiszwaluw om te kunnen broeden en anderzijds het verminderen van bewonersoverlast bij de huizen waar de vogels oorspronkelijk nestelden.

Tot enkele jaren geleden werd door vrijwilligers van IVN-afdeling (gemeente) Dronten bijgehouden hoeveel nesten er jaarlijks bezet waren. Het resultaat werd aan de landelijke coördinator doorgegeven die hiervan een landelijk verslag maakte.

Aan deze rapportage is om verschillende redenen binnen de afdeling een eind gekomen, mede vanwege het overlijden van de landelijke coördinator en het ontbreken van een vervanger. Sinds begin dit jaar is er echter weer een landelijke coördinator die de draad wil oppakken. Nu moeten er van onze kant nog vrijwilligers zijn die hieraan willen meewerken.
Het betreft het monitoren van de volgende zwaluwtillen:

Dronten 1: Speeleiland Dronten-West
Dronten 2: Hoek De Oost/het Spectrum
Swifterbant: Bij de Bambihof.
NB. De beide tillen in Biddinghuizen en die van Ketelhaven worden al bijgehouden door anderen!

Voelt u zich geroepen dan kunt u contact met mij opnemen voor nadere informatie

André Rohde

Tel (mob) 06-14000767