Natuurstrook van Werven

De natuurstrook

In het voorjaar van 2005 is op het bedrijfsterrein ‘Van Werven Energie Recycling Groenafval, biomassa’ in Biddinghuizen een natuurstrook aangelegd. In plaats van machines en materialen biedt deze strook nu ruimte aan tal van planten, oeverzwaluwen, insecten, vissen en misschien in de toekomst wel aan ijsvogels en bevers.

Natuurtechnisch

In de strook is de kleilaag op natuurtechnische wijze afgegraven tot het onderliggende zand. Bij natuurtechnisch afgraven worden onder andere kleine hoogteverschillen aangebracht om een gevarieerde uitgangssituatie te krijgen. Er wordt niet gezaaid of geplant. Het eerste jaar bestaat de strook voor meer dan 80% uit kaal zand. De natuur neemt de tijd om het zand te laten begroeien. Onder de rietkraag bij de poelen zit er klei in de grond. Het riet was hier het eerste jaar al 2 meter hoog.

Kees Mocking-wand

Wijlen Kees Mocking uit Biddinghuizen heeft zich samen met het IVN actief ingezet om een oeverzwaluwwand te realiseren. Deze wand heet daarom de Kees Mocking-wand. De wand heeft overigens een dubbele functie: broedgelegenheid voor de oeverzwaluwen en scheidingswand tussen de strook en het bedrijfsterrein. De zone is verder ingericht met een natuurvriendelijke oever. Dit maakt de oever geschikt voor allerlei wilde oeverplanten, insecten, vissen etc. Een ander stuk oever is juist steil gehouden. Hier kunnen ijsvogel en bever hun hol graven. Verder zijn er poelen voor b.v. amfibieën en een vleermuiskelder.

Natuur vult zelf in

Na de inrichting bepaalt de natuur welke planten er gaan groeien. Het grootste gedeelte van de strook wordt jaarlijks gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd zodat dit deel geschikt blijft voor allerlei grassen, kruiden en bloemen. Bij de bever/ijsvogeloever mogen wilgen gaan groeien en is er ruimte voor een ruige begroeiing. Door een gevarieerde begroeiing ontstaan er meer vestigingsmogelijkheden voor allerlei soorten planten en dieren. Dieren ontdekken deze rustige plek zelf. De oeverzwaluwen hebben in 2005 al 150 nesten gemaakt. Ook de ijsvogel en de kleine plevier hebben zich laten zien en er zijn 101 plantensoorten waargenomen. Ook de blauwbost is inmiddels al waargenomen.

Beheer door IVN

Na de aanleg is afgesproken dat IVN-afdeling Gemeente Dronten het beheer van de natuurstrook zou organiseren. We doen dit nog steeds met begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland.

Drie maal per jaar moet er gewerkt worden. In het voorjaar worden de holen van de oeverzwaluwen schoongemaakt en met vers zand gevuld. In de zomer en het najaar wordt er gemaaid en afgevoerd. Veel inwoners van Biddinghuizen helpen mee met deze werkzaamheden.

Contactpersoon: Ans Schrijer. tel 0321-331576
e-mail: ansschrijer@kpnmail.nl