Broedresultaten broedvogelkasten Wisentbos 2019

Sinds 2017 hangen 25 nestkastjes langs het natuurpad in het Wisentbos. Het schoonhouden en controleren van de nestkasten is in handen van Lykele Zwanenburg. Er hangen vijf verschillende soorten kasten; koolmees (10 ex), pimpelmees (10 ex), boomkruiper (2 ex), grauwe vliegenvanger (2) en een kast voor de specht.Ook het afgelopen broedseizoen 2019 is weer goed gegaan. Tot op heden zijn de kasten van de Grauwe Vliegenvanger onbewoond gebleven. In de spechtenkast en de twee boomkruiperkasten zitten meestal kool-en pimpelmezen te broeden. Dit jaar zijn geen 2e broedsels waargenomen. Opvallend is dat maar twee kasten bezet waren door de pimpelmees. De boomklever was dit jaar met 4 geslaagde broedgevallen aanwezig. Bij de controles zijn geen bijen-wespen in de kast meer waargenomen. Hopelijk wordt 2020 wederom een goed broedvogel jaar voor de aanwezige soorten. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de afgelopen broedseizoenen.

nr. hokje

+soort

2017

2018

2019

legenda

1-km

km

pm

km

sp=specht

2-pm

pm

km

pm

km=koolmees

3-km

km

-

km

pm=pimpelmees

4-pm

pm

bkl

bkl

bkl=boomklever

5-km

km

km

km

bkr=boomkruiper

6-Bkr

pm

pm

km

grvl= grauwe vliegenvanger

7-GrVl

-

-

-

 

8-pm

km

km

km

 

9-km

km

km

km

 

10-pm

km

km

km

 

11-GrVl

-

-

-

 

12-Sp

km

km

km

 

13-km

km

km

km

 

14-pm

pm

km

km

 

15-km

km

bkl

km

 

16-Bkr

km

km

km

 

17-pm

pm

bkl

km

 

18-km

km

km

bkl

 

19-pm

km

km

bkl

 

20-km

km

pm

km

 

21-pm

pm

km

km

 

22-km

km

km

km

 

23-pm

pm

km

km

 

24-km

pm

pm

pm

 

25-pm

pm

bkl

bkl

 

Broedgevallen natuurpad Wisentbos totaal

Totaal 2017

Totaal 2018

Totaal 2019

14 koolmees

14 koolmees

17 koolmees

9 pimpelmees

4 pimpelmees

2 pimpelmees

 

4  boomklever

4 boomklever

Lykele Zwanenburg