Weizigtpark Biodiversiteit

Vernieuwing Weizigtpark.

Dordrecht 3 juli 2023

Vernieuwing Weizigtpark.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Tijd voor een update, wat is de stand op dit moment. AD Dordtenaar en Dordt Centraal gaven afgelopen week een inkijkje. Veel aandacht ging uit naar de nieuw te bouwen fietsenstalling, speeltuin, sporttoestellen en het begin van herinrichting  door onder andere 2 slingerende 6 meter brede fietspaden vanaf de Krispijnseweg en Nassauweg aan te leggen.  Wat betreft de natuurwaarden worden genoemd: er komen stinzenplanten, niet teveel verlichting in verband met de vleermuizen en nieuwe bomen. De vijvers langs de Mauritsweg en Krispijnseweg hebben natuurlijke oevers gekregen. Gras op een groot veld is ingezaaid maar groeit niet snel gezien de droogte op dit moment. Er is meer zicht gecreëerd(doel veiligheid) maar we kunnen ons nog steeds in een bos wanen, aldus een projectleider. Punt van discussie is nog de oude vervallen Oranjerie, wat gaat er mee gebeuren? Zou in feite verplaatst moeten worden(te dicht langs het spoor)en gerenoveerd. De politieke partijen buigen zich erover. In 2024 moet de klus geklaard zijn. Meer informatie: https://dordrecht.nl.weizigpark  Je kunt je via deze website ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief.

Voor IVN betekent het dat er geen excursies georganiseerd worden maar de kinderactiviteiten zoals “Helpen in de moestuin”(tweewekelijks woensdag) en de maandelijkse activiteiten(start 26 augustus) gaan wel door. Beide ingangen zijn geopend, van Baerleplantsoen 30 en de route vanaf achterzijde station*Mauritsweg/Nassauweg.

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina