Dordrecht
Biodiversiteit
donderdag02sep2021

Lezingencyclus Biodiversiteit

IVN Dordrecht organiseert dit najaar in samenwerking met de gemeente Dordrecht en Groei & Bloei een lezingencyclus over het thema biodiversiteit! 

De avonden worden gehouden in Wijkcentrum de Gravin, Vijverlaan 1004, 3319 PK Dordrecht. Toegang is gratis voor leden van IVN, KNNV en Groei & Bloei.  

Opgeven bij penningmeesterIVNDordrecht@gmail.com. Vermeld tevens Uw lidmaatschap. 

Niet-leden betalen 5 euro per avond, vooraf over te maken op NL73INGB0005233796 ovv Biodiversiteitslezing  + de datum

Wijkcentrum de Gravin hanteert de volgende coronaregels: 

Breng Uw vaccinatiebewijs of recent negatief testresultaat, zoniet is een mondkapje verplicht. 

 

Consumpties zijn voor eigen rekening, pinbetaling mogelijk. 

 

Elke lezing begint om 20:00. Het programma is als volgt: 

Lezingencyclus Biodiversiteit
Datum Thema Spreker
14 september Naar een biodivers Dordrecht Sjoerd-Dirk Fiaschi-van der Elst, stadsecoloog
12 oktober

Trends in biodiversiteit

Hoe kunnen waarnemeningen helpen?

Sander Terlouw.

Natuur- en Vogelwacht Dordrecht

2 november Biodiversiteit en ecologie op het eiland van Dordt

Tim Breur,

ecoloog

7 december Biodiversiteit in je eigen tuin

Marie-Jose Meertens,

tuinambassadeur