Werkgroepen

Vanuit het districtsbestuur zijn de volgende werkgroepen geformeerd:

- Districtskadervorming (DKV)
- Communicatie