Organisatie IVN LimburgIVN bestaat ruim 50 jaar. 

De organisatie kent de volgende 4 niveaus:

IVN District Limburg staat op provinciaal niveau voor de vrijwilligerstak.
IVN Limburg in Roermond staat voor de IVN beroepsorganisatie Limburg. 

De Limburgse afdelingen zijn in de volgende 5 regio's samengebracht:

De regio's worden in het districtsbestuur vertegenwoordigd door de volgende regiovertegenwoordigers:

Om te zorgen dat de landelijke Vereniging IVN gevoed wordt uit het hele land is de Landelijke Raad ingesteld. Ook hierin zetelt een vertegenwoordiger uit elke regio. Dit zijn voor een deel dezelfde personen.
De raad bepaalt mede het beleid van de vereniging. 

Folder district Limburg

afdelingen