Opleidingen en cursussen

Opleidingen en cursussen vormen voor IVN een belangrijk middel om de doelstellingen van natuureducatie en duurzaamheid te bereiken.

Afdelingen kennen hun eigen korte cursussen.

Regio’s verzorgen langlopende opleidingen, cursussen en bijscholingen.
Voorbeelden daarvan zijn:

 • de natuurgidsenopleiding (NGO);
 • de landschapsgidsenopleiding (LGO);
 • de jeugdnatuurbegeleiderscursus (JNBC).

Het beleid van het District is:

 • Meerdere afdelingen organiseren in samenwerking de cursus.
 • De cursussen volgen elkaar per regio op in onderling overleg.
 • Alleen cursussen met voldoende cursisten komen voor steun van het District in aanmerking. 
  Voor een NGO en LGO geldt een minimum aantal van 20 cursisten en voor JNBC is dat minimum 10 cursisten.
 • Alleen cursussen die zodanig tijdig zijn aangemeld dat ze in de begroting kunnen worden opgenomen, komen voor financiële steun in
 • aanmerking.

Cursussen in voorbereiding:

Binnen Limburg zijn de volgende regio’s gestart met het voorbereiden van een natuurgidsenopleiding:
* NGO Maasdal.
De opleiding start in september 2019. 
Coördinator: Marian Vink (Maas en Niers).
* NGO Midden.
De opleiding start in december 2019. Coördinator Sjoerd van der Schuit (Roermond).
* NGO Westelijke Mijnstreek.
De opleiding start in januari 2020.
Coördinator Leon Heemels (Spau-Beek).

Nadere informatie wordt verstrekt door de afdelingen uit die regio’s


Opleidingen in 2018:

Regio Maas & Mergelland

Natuurgidsenopleiding 

Organisatie: IVN Regio Maas en Mergelland en het CNME Maastricht en Regio
Start opleiding 4 sept 2017 met 24 deelnemers
Einde 30 juni 2019.

Regio Noord / Maasdal
Voorjaar 2018 groencursus;
Najaar 2018 landschapsgidsencursus;
Najaar 2019 natuurgidsenopleiding;
2021 determinatiecursus.
Daarna begint de cyclus opnieuw.

 

 • Regio Parkstad
  Watercursus Parkstad
  Start 13 maart 2018; einde 3 juni

Van 2015 t/m 2017 werden onderstaande opleidingen en cursussen door IVN District Limburg gefaciliteerd:
 

 • Parkstadcursus: IVN Natuurontdekkingsreis  
  Start: 7 febr. 2017
  Einde: 11 nov 2017

  ca. 15 deelnemers
 • Cursus speciale gidsen 
  Start maart 2017 met 20 deelnemers
   
 • Natuurgidsenopleiding Maas & Mergelland
  Organisatie: IVN Regio Maas en Mergelland en het CNME Maastricht en regio
  Info avond 13 maart 2017 en 26 juni 2017
  Start opleiding 4 sept 2017 met 24 deelnemers
  Einde 30 juni 2019. 
   
 • Nascholing van gidsen (2x per jaar per regio):  
  In 2017 worden nascholingsdagen gefaciliteerd.

2016
 

 • Natuurgidsenopleiding Westelijke Mijnstreek  
  Gestart 2 febr 2015
  24 cursisten
  Afgesloten 18 juni 2016 met 19 gediplomeerde natuurgidsen
   
 • Natuurgidsenopleiding Noord-Limburg/Maasdal
  Gestart in voorjaar 2015
  ca. 30 cursisten
  Afgesloten 26 november 2016 met 26 gediplomeerde natuurgidsen.
   
 • Natuurgidsenopleiding Midden-Limburg
  Gestart 16 sept. 2015
  29 cursisten;
  loopt tot april 2017
   
 • Landschapsgidsenopleiding Zuid-Limburg
  3 regio’s: Maas & Mergelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad
  Gestart 13 feb. 2016
  28 deelnemers
  (42 belangstellenden; 32 aanmeldingen; selectie 28 cursisten)
  5 nov afgesloten met 28 gediplomeerden landschapsgidsen
   
 • Nascholing van gidsen   
  Organisatie; iedere regio (2x per jaar)
  In 2016 waren dat 6 nascholingsdagen.

2015
 

 • Landschapsgidsenopleiding Midden  
  Gestart in najaar 2014
  Afgesloten op 18 april 2015 met 29 gediplomeerde landschapsgidsen
   
 • Natuurgidsen opleiding Westelijke Mijnstreek
  Gestart 2 febr 2015
  24 cursisten
   
 • Jeugdbegeleiders cursus 
  Gestart 10 febr. 2015
  12 deelnemers en 4 maatwerk deelnemers.
  Afgesloten 17 okt 2015 met 11 diploma’s
   
 • Natuurgidsenopleiding Maas en Mergelland  
  Gestart najaar 2013  
  Afgesloten op 16 en 17 mei 2015
  17 gediplomeerde natuurgidsen
   
 • Natuurgidsenopleiding Noord-Limburg/Maasdal 
  Gestart 31 aug 2015
  Einde najaar 2016
   
 • Natuurgidsen opleiding Midden-Limburg
  Gestart 16 sept. 2015
  31 deelnemers
  Einde 8 april 2017
   
 • Landschapsgidsen opleiding Zuid-Limburg
  Infoavond 19 okt. 2015;
  Gestart 13 feb. 2016

Informatie
Voor verdere informatie en aanmelding van cursussen:
Tineke de Jong (tineke.de.jong@kpnplanet.nl).
tel. 043-3521109