Nieuwsbrief Contactroep

header contactroep

Het bestuur van IVN District Limburg wil meer en beter communiceren met alle IVN-leden in provincie. Het bestuur hoort graag wat de leden belangrijk vinden en wil de leden laten weten waarmee het zelf bezig is. Dat maakt het mogelijk deze twee beter op elkaar afstemmen.

Om de leden beter te informeren verspreidt het districtsbestuur vier keer per jaar de digitale nieuwsbrief CONTACTROEP met nieuws over activiteiten, nieuwe ontwikkelingen en uitnodigingen voor een inspirerende bijeenkomsten. Het bestuur stelt het contact met de leden zeer op prijs en hoopt op een vruchtbare uitwisseling van meningen en ideeën.

'Contactroep' is het typische geluid dat vogels maken om contact te houden met soortgenoten – bijvoorbeeld in een groep – en zo de groepsband te onderhouden.

Als je als IVN-lid deze nieuwsbrief wilt ontvangen, meld je dan hier aan
Contactpersoon:
Lou Houben: ljm.houben@gmail.com

Hieronder kun je recente uitgaven van Contactroep nog eens bekijken
Contactroep 2019 zomer
Contactroep 2019 voorjaar    
Contactroep 2018-2019 winter