Beleid & Organisatie
zaterdag17nov2018

Vertrekkende en nieuwe IVN bestuursleden

Tijdens de districtsledenvergadering van 17 november 2018 werd afscheid genomen van een aantal scheidende bestuursleden. Daarnaast werden hun opvolgers voorgesteld.

Penningmeester

Lou Houben nam afscheid als districtspenningmeester. Hij werd toegesproken door districtsvoorzitter Arie Boersma.
Deze wees er o.a. op dat Lou veel heeft bijgedragen aan het inzichtelijk maken van wat wij als IVN doen.louOmdat van Lou vaak gezegd werd dat hij "op de centen zat" kreeg hij een spaarpot aangeboden.

Lou wordt opgevolgd door Dhr.
Rolf Kapma


Rolf Kapma

 

 

 

 Regiovoorzitters
Limburg kent 5 IVN-regio’s.
Elke regio wordt in het districtsbestuur vertegenwoordigd door een regiovertegenwoordiger.
Op 1 januari vinden een viertal mutaties plaats.

Hieronder staat een korte weergave van deze mutaties.
 
Regio Noord Limburg
Huidige regiovertegenwoordigerJac Neessen

Opvolger: Marian Vink

jac Neessen

 

 
Regio Midden Limburg
Huidige regiovertegenwoordiger: Rikie Verhagen 

Opvolger: Peter Kessin

Regio Parkstad
Huidige regiovertegenwoordiger: Jos Vantilt 
Opvolger: Wiel Pieters

Regio Maas&Mergelland
Huidige regiovertegenwoordiger: Jacques Seezink 

Deze functie is vacant

Algemeen bestuur
Als algemeen bestuurslid is toegetreden Léon Gemeni. Léon was eerder lid  van het bestuur.  

 Léon Gemeni