Beleid & Organisatie
donderdag04jan2018

Verslag workshop ledenblad maken

De workshop 'ledenblad maken' op 9 december was een leerzame middag, met aandacht voor de opbouw en opmaak van een ledenblad, maar ook voor elkaars ervaringen. De deelnemers werkten aan interactieve opdrachten zoals tekst redigeren en interviewtechnieken. Het was Interessant om te zien op welke diverse wijzen de afdelingen ledenbladen maken. De workshop werd door de deelnemers als leuk en waardevol ervaren.