Beleid & Organisatie
maandag14jan2019

Tineke de Jong-penning voor IVN voorzitter District Limburg

Arie Boersma ontving zondag 13 januari na afloop van de traditionele Nieuwjaarswandeling van IVN Maastricht de Tineke de Jong-penning uit de handen van Jack Gerats, oud-wethouder en oud-voorzitter IVN Maastricht.

De Tineke de Jong-penning wordt om de twee jaar door IVN Maastricht uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor IVN. Deze keer viel de eer te beurt aan Arie Boersma als waardering voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor de 35 IVN-afdelingen in Limburg. Al bijna 15 jaar is hij als voorzitter van het District Limburg bezig met het vormgeven van een duurzame organisatie met een gezonde financiële basis, zodat natuureducatie goed uitgedragen kan worden. Ook heeft hij gezorgd voor het ontwikkelen van een Landschapsgidsencursus Zuid-Limburg en die ook al drie keer uitgevoerd, zodat afdelingen niet alleen kunnen beschikken over natuurgidsen, maar ook vele landschapsgidsen als ambassadeurs van het landschap.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van zijn vele activiteiten voor IVN, daarom een terechte Tineke de Jong-penning drager.

Arie gefeliciteerd!

 

Namens IVN Maastricht en de

commissie TdJ-penning Jack Gerats, Harry Geelen, Stephan Prinsen en Tineke de Jong.

 

Arie Boersma