Kind & Natuur
donderdag14mrt2019

IVN, boomfeestdag en Tiny Forest

Veel IVN-afdelingen zijn jaarlijks betrokken bij de nationale boomfeestdag. Voor IVN-jeugdbegeleiders is het steeds weer een unieke gelegenheid om veel jonge mensen te bereiken en enthousiast te maken voor de natuur.

Dit jaar vond boomfeestdag plaats op woensdag 13 maart. Voor Maastricht en Eysden was het dit jaar heel speciaal. De feestdag werd n.l. aangegrepen voor het aanleggen van een Tiny Forest.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit mini-bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Tiny Forest ligt zo dicht mogelijk bij de school. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Op beide plaatsen was het een groot feest dat niet bedorven werd door het vele water van boven. Als verzopen katten waren de schoolkinderen en hun begeleiders aan het werk om eraan bij te dragen dat  onze (achter)kleinkinderen, dieren en planten niet verzuipen of uitsterven.

In Eijsden werden basisscholen “De Cramignon” en ”Tangram” ondersteund door de gouverneur, de burgemeester, wethouders, MEE Zuid-Limburg en Talent. Hier werden 640 bomen geplant.

Klik hieronder voor het openen van foto-collages:

Boomfeestdag 2019 Maastricht   
Boomfeestdag 2019 Eijsden

 

Boomplantdag 2019 Maastricht