Loketten Excursie/Cursus/Jeugd

IVN District Limburg verstrekt informatie en advies en ondersteunt op verschillende manieren initiatieven die aansluiten bij haar doelstellingen. Om deze dienstverlening soepel te laten verlopen heeft het District een drietal loketten ingericht:

  1. Excursieloket
    Dit is het aanspreekpunt voor ieder die een excursie (wandeling, fietstocht, . . .) zoekt voor een besloten groep met begeleiding van een IVN natuur- of landschapsgids. Het District beschikt over een uitgebreid netwerk van gecertificeerde gidsen en wijst je graag de weg.
  2. Cursusloket
    Iedereen die informatie, advies of ondersteuning zoekt m.b.t. een IVN-cursus, hetzij om zelf deel te nemen, hetzij om deze op te zetten kan terecht bij het Cursusloket.
  3. Jeugd en Jongerenloket
    IVN heeft veel kennis van en ervaring met het werken met jeugd en jongeren bij natuurgerichte activiteiten. Via het loket heb je toegang tot scholing, informatie, advies en ondersteuning bij het opzetten van jeugd- en jongerenprojecten, hetzij in de vrijetijdsfeer hetzij op scholen.