Informatie

Hieronder staan verwijzingen naar informatie voor IVN afdelingen en IVN Leden.

Huisstijl en PR
Op de landelijke site staan diverse handige documenten met betrekking tot de IVN-huisstijl. 
Naast logo's zijn ook formats voor het maken van presentaties en headers voor publicaties beschikbaar.
Logo's zijn per afgdeling beschikbaar.
Klik hier om op de site te komen.

Kaarten op de website zetten
Bij de beschrijving van ommetjes en natuugebieden wordt vaak gebruik gemaakt van kaartjes in google-maps. In de volgende handleiding staat uitggelegd hoe je zo'n kaartej op de website plaatst.
Handleiding kaartjes maken in google-maps

Presenteren
Hieronder kunt u tips downlowden, die Dhr Ad Havermans van IVN Weert uitwerkte voor de cursus "PowerPoint" december 2017.
presentatietips

Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De AVG staat voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die in de hele EU geldig is. De AVG gaat 25 mei 2018 in werking. Alle verenigingen moeten dan aan de eisen van de AVG voldoen.

Brochure AVG voor beginners

AVG Informatie voor IVN afdelingen

Voorbeeld Privacy Statement IVN Baarlo-Maasbree

Voorbeeld IVN Baarlo-Maasbree Procedure voor het melden van datalekken

Video-uitleg