Contact IVN Limburg

Correspondentieadres
beroepsorganisatie 
IVN Limburg:

Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Tel. 0475 38 64 60

website: https://www.ivn.nl/provincie/limburg
email: limburg@ivn.nl  
contactgegevens: beroepsorganisatie IVN-Limburg

--------------------------------------------------------
Correspondentieadres
vrijwilligersorganisatie IVN District Limburg:

p/a Marianne Bonten
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
Tel. 045 5440198   
website: https://www.ivn.nl/provincie/limburg
E mail: mariannebonten@gmail.com  
Contactformulier

--------------------------------------------------------
Bankrekening:
IBAN: NL57 INGB 0001 168814
t.n.v. IVN-Limburg
p.a. Rolf Kapma
Tripsstraat 28
6471 BB Eygelshoven
email: ivnkapma@gmail.com
KvK: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40204342

---------------------------------------------------------
Website:     
Thijs Maessen
Pastoor Knippenberghstraat 48
5988 CW Helden
Tel. 077 3072986
email: ivn@thijsmaessen.nl
kopij: wgcom.ivnlimburg@gmail.com
-----------------------------------------------------------