Communicatie

In een vrijwilligersorganisatie, waar het op overtuiging en motivatie aankomt, vormt communicatie een belangrijk middel om resultaten te verkrijgen. 

De werkgroep heeft de volgende opdrachten en taken:

 • advies aan het districtsbestuur in zake communicatie;
 • beleidsvoorbereiding / onderzoek / fungeren als klankbordgroep;
 • voorstellen doen ter verbetering van interne en externe communicatie van het district;
 • verzorgen van diverse communicatieuitingen zoals artikelen in Natuurgids, de nieuwsbrief Contactroep en advertenties;
 • ondersteuning van lokale afdelingen op vlak van communicatie en websites met advies, scholing en middelen.

Producten van de werkgroep Communicatie

De werkgroep bestaat uit leden afkomstig uit verschillende regio's, een adviseur van IVN Limburg en een afgevaardigde van het districtsbestuur. Dit zijn:
 

 • Marieke Wingens *
  email: m.wingens@ivn.nl   
  Specifieke taken:
  - ondersteuning werkgroep vanuit de beroepsorganisatie
  - opstellen agenda werkgroepvergaderingen
  - reserveren vergaderruimte
  - verspreiden van verslagen (district, regio, vrijwilligersconsulent)
  - backup digitale nieuwsbrief  "Contactroep"
 • Petra Driesen
  email: pdriessen@gmail.com  
  Specifieke taken:
  - sociale media
  - ondersteunen PR en communicatie excursieloket
 • Thijs Maessen
  email: ivn@thijsmaessen.nl
  Specifieke taken:
  - website eerstverantwoordelijke
  - verzamel/verdeelpunt te publiceren informatie
  - contact werkgroep DKV
 • Arie Boersma
  email: arieboersma1@gmail.com
  Specifieke taken:
  - contactpersoon binnen het bestuur
  - contactpersoon voor het excursieloket
 • Lou Houben
  email: ljm.houben@gmail.com
  Specifieke taken:
  - digitale nieuwsbrief  "Contactroep" eerstverantwoordelijke
 • Ruud Snijders
  email: ruud.snijders@ivnroermond.nl

  Specifieke taken:
  - vormgeving
  - PR

  - website excursieloket
 • Chrit Merckelbagh
 • email: chritm@gmail.com
  op afroep beschikbaar
   

 

Contact: wgcom.ivnlimburg@gmail.com.