Aanmeld- en afmeldformulier districtledenvergadering 17 mei 2018

In verband met de voorbereiding graag vóór 12 mei a.s. doorgeven of jullie afdeling al dan niet vertegenwoordigd zal zijn en zo ja met hoeveel personen op de districtsledenvergadering van 17 mei 2018 in het Groenhuis in Roermond.

Hiervoor kunt u onderwstaand formulier invullen.