vogeltellingen

SOVON staat voor Vogelonderzoek Nederland. SOVON organiseert vogeltellingen in Nederland.
Voorbeelden van de verschillende manieren van tellen zijn PTT, MUS en BMP.
Wie interesse heeft in het werk van SOVON kan een kijkje nemen op de website www.sovon.nl

Iedereen kan zich bij SOVON aanmelden als vogelteller. Soms worden leden van IVN-Diepenheim op persoonlijke titel gevraagd mee te werken aan bepaalde projecten. LSB is een voorbeeld van zo’n project. LSB staat voor Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels. Hieronder staan een paar voorbeelden van tellingen waar Diepenheimse tellers aan mee hebben gewerkt.

middelste bonte specht
Na jaren van afwezigheid in deze contreien was in de winter van 2011  een Middelste Bonte Specht (Mibo) gesignaleerd op de voedertafel van de familie Kelderman, wonende op boerderij Witzand op landgoed Nijenhuis. Op zaterdag 10 maart 2012 vond een telling plaats van de Mibo. Deze stond onder leiding van Rudi Lanjouw van vogelwerkgroep Losser (www.vwglosser.nl) en Peter van den Akker voorzitter van de Twentse Vogelwerkgroep (www.tvwg.nl). Namens IVN-Diepenheim werden ze vergezeld door Chris Koens en Marinus Hondelink. Ze telden 3 territoria op landgoed Nijenhuis en 5 op landgoed Weldam.

blauwe reigers
In 2012 werd voor het derde achtereenvolgende jaar een telling uitgevoerd voor het SOVON met betrekking tot de aanwezigheid van blauwe reigers. Blauwe reigers broeden in kolonies in oude naaldbomen. In Markvelde, in een bosje naast de Poelsbeek, is een kolonie die door SOVON is aangemerkt om te worden geteld. In 2012 werden 5 nesten geteld.

Na 2012  werd van de eigenaar geen toestemming verkregen om het bosje te betreden.

zwaluwen
IVN/Diepenheim verzorgt sinds 2006 de telling van de boerenzwaluw en de huiszwaluw. Om een goed overzicht te krijgen in toename of afname is het van belang om elk jaar op dezelfde adressen te controleren. Het betreft hier 40 locaties in het buitengebied van Diepenheim.

In 2014 zijn 45 nesten (op 10 locaties) van de huiszwaluw en 190 nesten (op 24 locaties) van de boerenzwaluw geteld. De dalende lijn van het aantal nesten en locaties van huiszwaluwen zet zich voort. Het aantal boerenzwaluwen steeg met 6%. De gegevens van huiszwaluw zijn doorgegeven aan het SOVON.

doet u mee?
Er is heus niet zo veel kennis nodig om mee te kunnen werken als vogelteller. Als deelnemer aan het MUS-project bijvoorbeeld meld je je aan om in een bepaald postcodegebied gedurende 5 minuten het aantal vogels te noteren. hoe dat precies gaat lees je op de site van sovon. Meedoen is ontzettend leuk.

Als lid van IVN-Diepenheim kunt u ook meewerken aan werkgroepen. De Nestkastenwerkgroep Zangvogels kan altijd vrijwilligers gebruiken. Meld u aan.

Hebt u als beginnend vogelaar eerst behoefte aan kennis, dan zijn er ook verschillende manieren om u te scholen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt.