roofvogels en uilen

De uilenwerkgroep heeft een nieuwe start gemaakt op 9 december 2013. Jan van der Linden maakte hiervan melding tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 20 maart 2014. De werkgroep bestaat vanaf februari 2017 uit 5 leden: Henk Maatman, Jan van der Linden, Stefan Sikking, Marjos Alta en Wim Kleijn.

Er hangen 31 kasten (2015) die deels worden onderhouden door de werkgroep en deels door de personen bij wie de kasten zijn geplaatst.

Steenuilkuikens zijn in 2014 ondermeer aangetroffen op de erven van de families Veen (5), Engelen (4) en Jonker (3). In 2015 werden op 4 locaties broedsels aangetroffen. De werkgroepleden bedanken een ieder die op enige wijze meewerkt aan het instandhouden van het uilenbestand.

De Kerkuil op het erf van de familie Harbers had in 2014 6 jongen die zijn geringd door de heer Nijeboer.