Over deze site

Deze website is er voor alle leden van de afdeling Diepenheim van het IVN. Natuurlijk ook voor personen die graag lid willen worden en allen die belangstelling hebben voor  de prachtige natuur rond ons Stedeke. Bijdragen voor deze site zijn van harte welkom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Gerda Lode. Adres gerda.lode@outlook.com Hebt u een idee om de kwalitieit van de site te verbeteren, neem dan contact op met de webmaster marinus.hondelink@gmail.com