Diepenheim
Natuur
dinsdag26mei2020

In de nestkast

In een mezenkast broeden mezen. Koolmees en Pimpelmees zijn de meest voorkomende. Minder gekend is de Bonte Vliegenvanger (in het vervolg bvv). Ook dit vogeltje maakt gebruik van onze kastjes. Medio april komen ze vanuit de overwinteringsplaats weer in Nederland en kijken of niet alle nestkasten al bezet zijn door mezen, Boomklever of een enkele keer een Ringmus of een Roodborst. Zelfs probeert een bvv wel eens een nest te stelen. In een kastje maakt een bvv een kenmerkend nestje van droog gras, waarin blauw gekleurde eitjes worden gelegd. Meestal zijn dat er een stuk of zes. Op dit moment zijn de mezen al uitgevlogen en zijn soms al bezig met een tweede broedsel. De bvv heeft grote jongen.

Bonte Vliegenvanger