Diepenheim
Kind & Natuur
woensdag04jul2018

GPS tocht van Obs Stedeke

De GPS tocht van Obs Stedeke in het Sterrebos bij Huis te Diepenheim.

Evenals vorige jaren houdt ook dit jaar de educatie groep jeugd van  IVN een GPS (Global Positioning System) tocht voor groep 7 van de school.

Het doel van de lessen is om kinderen vertrouwt te maken met GPS navigatie en het maken van een aantal opdrachten in en over de natuur. Gelukkig kon ook dit jaar Gerda Lode weer een kist met 10 GPS apparaten lenen van het centraal magazijn van Het IVN/NMO in Zwolle.

Na ontvangst worden alle GPS’en nagekeken, oude programma’s gewist en de batterijen deels vernieuwd,

Als eerste wordt door de werkgroep de tocht uitgezet op de plattegrond van het Sterrebos en dan gaan we de GPS programmeren, met de punten (waypoints) in de tocht, waar de kinderen 10 opdrachten vinden. Het blijkt dat wij goed moeten nadenken en soms de handleiding raadplegen om te ontdekken hoe het allemaal werkt.

Op vrijdag 15 juni komen de kinderen met invaller meester Fred naar de werkschuur van het Sterrebos. De vrijwilligers van het IVN, (Gerda, Wim, Jan, Riek, Henk, Douwe-Jan en Ester) staan dan klaar om de groepjes te begeleiden.

Aan de hand van een grote tekening leggen we uit hoe het GPS apparaat er uit ziet en welke schermpjes moeten worden doorlopen om een punt (waypoint) te vinden.

De kinderen vormen zelf kleine groepjes en krijgen per groep een nummer van de eerste opdracht. Er is geen route bij hen bekend dus ze zijn afhankelijk van het kompas en de richting van de pijl. Ook dit jaar is het weer verbazend te zien hoe snel deze kinderen het werken met een GPS apparaat onder de  knie hebben. Zij gaan op pad in allemaal verschillende richtingen naar hun eerste punt. Zij hebben op elk punt een opdracht variërend van het herkennen van mossen, naaldbomen en bladeren. Tot het ontcijferen van de Romeinse cijfers op het huis te Diepenheim. Het meten van waterdiepte en de watertemperatuur of hoogte van een boom.

Na ongeveer 2 uur komen de kinderen terug bij de werkschuur en worden de antwoorden van de opdrachten besproken. Ondertussen is de meegebrachte ranja uitgedeeld en een koekje genuttigd.

Later hoorde ik van een buurvrouw dat haar kleinkind vroeg, ”oma weet je hoe je de hoogte van een boom kan meten?” Kinderen leren zo al spelenderwijs toch een aantal dingen.

Het was een leuke, leerzame ochtend die werd afgesloten met een applaus voor de kinderen en een applaus voor de vrijwilligers.

IVN werkgroep schooljeugd.