Diepenheim
IVN
Op
zondag08jan201713:30

Nieuwjaarswandeling

IVN Nieuwjaarswandeling 2017
Zondag 8 januari a.s. houden wij onze traditionele nieuwjaarswandeling. Deze keer brengen we een bezoek aan de Gorsselse Heide. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Looiersplantsoen. In verband met de terreinomstandigheden(zie hieronder) vragen wij uw aandacht voor het dragen van goed schoeisel (wandelschoenen of laarzen). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie: tel. 06 46 17 64 59

Gorsselse Heide
Dit voormalige, c.a. 108 ha. grote, militair oefenterrein werd in 2009 door Defensie verkocht aan de Stichting IJssellandschap in Deventer. De stichting heeft het terrein op haar beurt in erfpacht overgedragen aan de Stichting Marke Gorsselse Heide. Deze bestaat uit een groep burgers uit Gorssel, aangevuld met 2 bestuursleden vanuit de Stichting IJssellandschap. Onder verantwoording van deze groep burgers wordt een groot natuurherstel plan uitgevoerd op de Gorsselse Heide. Bossen worden gekapt om de heide te vergroten. Vennen geschoond. Sporen van de oorspronkelijke militaire functie worden weer zichtbaar gemaakt. Sloten gedempt om de grondwaterstand te verhogen. Het project is bijna klaar. Doel is zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het beheer en behoud van de heide.

Deze foto, gemaakt door Gerda Lode, is van de nieuwjaarswandeling van vorig jaar.

Algemene informatie

zondag 18 december 2016 - 20:15