Deventer
Vogels
zondag10mrt2019

Het usutuvirus in vogelvlucht

De afgelopen twee jaar hebben verscheidene krantenkoppen de revue gepasseerd die gingen over de uitbraak en verspreiding van “de merelziekte” in Nederland. Wat men doorgaans verstaat onder de merelziekte wordt veroorzaakt door het usutuvirus. Dit virus zorgt voornamelijk voor sterfte onder merels.

Lees het artikel hier verder:

Usutuvirus