Natuurbeheerwerk

Seizoen 2022

De knotgroep is dit jaar weer van start gegaan. De zagen staan op scherp en alle overige hulpmiddelen zijn gebruiksklaar. Op de hoofdlocatie van de Deventer knotploeg, de Wilpse Klei, zijn verschillende projecten die we onder handen gaan nemen. Met Cor Heidenrijk, die namens Landschapsbeheer Gelderland de werkzaamheden in de Wilpse Klei coördineert, en de boeren die het gebied beheren, zullen de meest urgente locaties worden vastgesteld.

Naast werkzaamheden in de Wilpse Klei helpen we ook particulieren, die in de buitengebieden wonen, met het knotten, aanplanten en vlechten van meidoornheggen en met het onderhoud van bosschages.

Vanaf oktober tot maart werkt de knotgroep één zaterdagochtend in de veertien dagen van 9.15 tot 13.30 met plezier in de buitenlucht. Iedere knotsessie wordt afgesloten onder het genot van een kop erwtensoep.

De knotdata voor het najaar 2022 en het voorjaar 2023 komen in het najaar op de site. 

Wilt u meedoen met de knotgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Hennie Meutstege, coördinator van de knotploeg van IVN Deventer.

Ook voor informatie kunt u contact opnemen met Hennie Meutstege per mail