Natuurbeheerswerk

Seizoen: oktober t/m maart

Vanaf 15 oktober gaan we als knotgroep weer aan de slag. De zagen staan op scherp en alle overige hulpmiddelen zijn gebruiksklaar. Op de hoofdlocatie van de Deventer knotploeg, de Wilpse Klei, zijn verschillende projecten die we onder handen gaan nemen. Met Cor Heidenrijk, die namens Landschapsbeheer Gelderland de werkzaamheden in de Wilpse Klei coördineert, en de boeren die het gebied beheren zullen de meest urgente locaties worden vastgesteld.

Naast de werkzaamheden in de Wilpse Klei zijn we ook particulieren die in de buitengebieden wonen behulpzaam met knotten, met het aanplanten en vlechten van meidoornheggen en met het onderhoud van bosschages.

Vanaf oktober tot en met maart werkt de knotgroep één zaterdagochtend in de veertien dagen van 9.15 tot 13.30 met plezier in de buitenlucht. Iedere knotsessie wordt afgesloten onder het genot van een kop erwtensoep.

De knotdata voor het komende seizoen:

We beginnen ’s morgens om 9.15 uur en werken tot ongeveer 13.15 uur.

2019

2020
12 oktober       4 januari
26 oktober   18 januari
 9 november  1 februari
23 november 15 februari
7 december  29 februari
Reservedatum: 14 december  14 maart
 Reservedatum: 20 maart  

Als je wilt meedoen met de knotgroep, meld je dan aan bij Lieme Glazema, coördinator van de knotploeg van IVN Deventer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator: Lieme Glazema per mail.