Insecten

De gezamenlijke IVN/KNNV afdeling Deventer is een werkgroep rijker, en wel de Insecten werkgroep. Zoals het bij alle jeugd het geval is, we zijn nog zoekende naar inhoud, en projecten. Als pas opgerichte afdeling (november 2017) is echter heel duidelijk dat kennisopbouw van groot belang is waarbij de valkuil de grote rijkdom aan soorten is (ondanks het slechte nieuws over de achteruitgang van aantal soorten en volume van insecten). Er zijn een aantal soortgroepen waarop de aandacht gevestigd zal worden, wat die exact zijn is nog niet bekend. Duidelijk is dat met insecten en overige ongewervelden bezig zijn prima kan tijdens bijvoorbeeld excursies van de plantenwerkgroep.

De werkgroep is een gezamenlijke werkgroep van KNNV en IVN en is tevens toegankelijk voor niet leden van één van de beide verenigingen. Uiteraard is het natuurlijk wel mogelijk om lid te worden. 

Een van de acties die op deze pagina gestalte zal krijgen is een lijst met (online)bronnen met betrekking tot de verschillende soortgroepen, deze is inmiddels ondergebracht op de pagina met Links.

Meer informatie is te verkrijgen bij Michiel van Zadelhof.