Groene cursus najaar 2017

zadelzwam

Groene cursus

De Groene Cursus is een basiscursus over de natuur om ons heen en vereist geen echte biologische voorkennis, wel interesse in alles wat er in de natuur te beleven valt.

Waar en wanneer

De lessen worden gegeven  in leslokaal van het Milieu Educatief Centrum in het Zuiderpark aan de Anna Polakweg ingang bij snackbar “Het Hapje” aan de Vreeswijkstraat. Goed bereikbaar met bus 26.

De cursus vindt plaats op de volgende maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Dag

 

Datum

 

Onderwerp

Maandag

  2 oktober

 

Zee en strand

Maandag

 

9 oktober

 

Paddenstoelen

Maandag

 

16 oktober

 

Bomen en vruchten

Maandag

 

23 oktober

 

Vleermuizen

Maandag

 

30 oktober

 

Vogeltrek

Maandag

 

6 november

 

Overwinteren en afsluiting

Naast het lesprogramma organiseren wij ook drie excursies:

Dag

Datum    Tijd        Onderwerp
Zaterdag 7  oktober 12 uur Ontdek het strand
Zaterdag 14  oktober 10 uur Paddenstoelen
Zaterdag 28  oktober 10 uur Bomen in de herfst

Kosten

De kosten voor de hele cursus bedragen  € 55,--  inclusief  koffie/thee  en cursusmateriaal.

Aanmelden

Je kunt je opgeven voor deze cursus door het versturen van het aanmeldformulier en het overmaken van het cursusgeld op
NL91 TRIO 0391 1745 68, ten name van de Penningmeester IVN Den Haag.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen bel Rob Meyer 06-20568114/070-3681400 of Wim Voortman 070-3933616 of mail naar info@ivndenhaag.nl