De Horsten - geschiedenis

Ipatroonboom de horstenn de zeventiende eeuw bouwden welgestelde burgers hun buitenhuizen graag op de stevige grond van de oude duinenrijen die parallel aan de Noordzeekust liggen. De lager gelegen delen bestonden uit veengrond waar de boerderijen lagen. Dat de drie landgoederen nog steeds een aaneengesloten geheel vormen is te danken aan Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I. Hij kocht de drie buitens aan, samen met buitenhuis De Paauw waar hij met zijn gezin in ging wonen. De Horsten beschouwde hij als zijn rust- en jachtgebied. Het schiethuis van toen is nu het Theehuis waar de schietgalerij nog steeds intact is en waar nog allerlei jachttrofeeën aan de wanden hangen. 
Meer over de historie van De Horsten.