Den Haag en omstreken
Natuur in de Buurt
donderdag12dec2019

Impressie van de afdelingsdag 2019

IVN-leden in het zonnetje

Wat een heerlijke dag was het! Een dagje rondkuieren in Vockestaert, het gebied in Midden-Delfland tussen Schipluiden en Schiedam.
Alle leden die zich op een of andere manier hebben ingezet voor of met IVN Afdeling Den Haag en omstreken werden dit jaar getrakteerd op een bezoekje aan de Vockestaert polder. Op de Adrianushoeve Midden-Delfland werden we hartelijk ontvangen door Niek Praagman van de Stichting Vockestaert. Onder de overkapping van de voormalige hooischuur gaf hij een korte inleiding over de historie van het gebied en de hoeve in het bijzonder. En vooral hoe de hoeve gespaard kon worden bij de aanleg van de A4. Indrukwekkend hoe de samenwerking tussen natuurverenigingen, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat in staat bleek de toekomst van de boerderij veilig te stellen.
Vervolgens kregen we een rondleiding door het museum met een mooie collectie oude (boeren)gebruiksvoorwerpen en huishoudelijke materialen en een wandeling door de ommelanden en over het eco-aquaduct van de A4 en langs de moestuin van de boerderij.
Na een lekkere lunch was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de wandeling met de herder en zijn schaapskudde.
Ben Detemann, de enthousiaste herder van dienst en ‘een soort van Johan Cruyff van de schaapherders’, zoals één van de leden hem omschreef, vertelde over de aankoop van de schaapskudde en hoe de kudde een aantal dagen in de week loopt door het recreatiegebied volgens afspraken met Staatsbosbeheer. Dit in nauwe samenwerking met agrariërs, schaapherders, planten- & ecologie-deskundigen van o.a. de KNNV Afdeling Delfland, vogel- en boomkenners en diverse vrijwilligers. Boeiend was de manier waarop de samenwerking verliep met zijn Border Collie. Die had de taak om de kudde compact te houden als het moet en om mogelijke achterblijvers naar de kudde te brengen.
Alle actieve leden zijn met deze dag op deze manier in het zonnetje gezet. Extra in het zonnetje werden gezet Louise Ras en Max Leerentveld. Namens het bestuur ontvingen zij een bloemetje.

Impressie afdelingsdag