2e Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2022

Waar en wanneer

Datum: Zondag 16 oktober 2022
Tijd: 15:00 – 17:00 
Locatie: Milieueducatiefcentrum Zuiderpark. Adres. Anna Polakweg 7. 2533SW Den Haag

Agenda

15.00 uur Presentatie
Voorafgaande aan de ALV geeft Elsbeth van Hijlckama Vlieg een presentatie over de Vereniging Vrienden van Den Haag. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden. Ze zal een overzicht geven van de diverse activiteiten (o.a. historie en architectuur) van de werkgroepen. We werken al samen met Vrienden van Den Haag in het Stedelijk Groenoverleg samen met andere (natuur)organisaties. Meer informatie is te vinden op vriendenvandenhaag.nl

15.30 uur pauze

15.45 uur ALV

221016 Concept Jaarplan 2023 IVN afdeling Den Haag en omstreken.pdf

221016 Voorlopige begroting 2023.pdf

221016 Note Segbroek.pdf

16.15 uur Borrel

17.00 uur Einde