Delft
Bloemen & Planten
Op
donderdag12okt201720:00

Lezing: Tijdelijke Natuur

Havennatuur groeit en bloeit!

De haven van Rotterdam is een groot gebied waar grote bedrijven een plek hebben en waar goederen worden aangevoerd, bewerkt en daarna weer afgevoerd. Niet de eerste plek als je denkt aan natuur. Toch zijn er gebieden in de haven die kansrijk zijn voor natuur, bijvoorbeeld wegbermen en terreinen die nog braak liggen (tijdelijke natuur).

Al een flink aantal jaren voert het Havenbedrijf een actief beleid om de natuur een handje te helpen. Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt hoe daar wordt omgegaan met (beschermde) flora en fauna, en wat dat betekent voor de natuur. De rugstreeppad en vele orchissoorten, waaronder de Groenknolorchis en vele andere soorten planten, dieren en vogels varen er wel bij.

Algemene informatie

donderdag 12 oktober 2017 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
De Papaver
Korftlaan 6
2616 LJ Delft
Extra Informatie: 

Toegang: gratis, kom op tijd, er is ruimte voor maximaal 60 toehoorders

Google Maps image