Aanmelden Vogel het uit

Een excursie voor de jeugd op zondag 15 mei door Vogelwacht Delft, IVN Delft en de Delftse Natuurwacht.

Je kunt je aanmelden via invullen van de informatie onderaan deze pagina.
Bij deze zouden we graag ook willen willen met hoeveel kinderen je de excursie wilt volgen en of de kinderen beginnende of al iets gevorderde vogelaars zijn. Dan kunnen we de groepen hierop indelen.

Alvast heel veel vogelplezier.

IVN Delft