Noordelijke Friese Wouden

De Noardlike Fryske Wâlden
Nergens is het coulissen- of slagenlandschap in Nederland zo goed bewaard gebleven als in het noordelijke deel van de Friese wouden. Daarom is dit gebied uitgeroepen tot Nationaal Landschap. De Route fan de Leijen (https://ivn.nl/ivn-routes) geeft nuttige links en informatie over de plaats van deze regio o.a. in de toekomstplannen met Natuerlik Fryslan 2050. Op de NatuerMerk fan de Leijen van 2-4 september 2022 heeft NFW samen met actieve IVN-ers en andere mienskippen, kunstenaars en organisaties (als SBB) actief bijgedragen aan begrip en draagvlak voor natuur- en landschapswerk in de regio. Enkele filmpjes geven daar een indruk van, zie NatuerMerke fan de Leijen, op prachtige 'Ielguos'- muziek van Alex Kooistra. Met Arcadia IIS is een mooi kader gemaakt voor de start van (symbiotisch) samenwerken tussen vrijwillgersorganisaties, mienskippen en de inzet van professionele organisaties als SBB, NFW en Wetterskip, zie Arcadia.  Er wordt als follow-up dan ook gewerkt aan een samenwerkingsagenda 2023-28 want alle betrokkenen koesteren de 'lange slach' met natuur en biodiversiteit! Suggesties kunnen worden gericht aan Els Steinmann en Foppe de Haan (fh.de.haan@ziggo.nl)

Stichting Elzegea
De IVN afdelingen De Wâlden en Noordoost Friesland brengen het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (NFW)  graag verder onder de aandacht van een groot publiek via de stichting Elzegea. Deze stichting organiseerde Noardlike Fyske Waldeen cursus over de NFW voor gidsen, waardoor er een gidsenpoule beschikbaar is speciaal voor dit gebied. In de loop van 2022 zullen interessante, leerzame en plezierige activiteiten ontplooid worden. Meer weten over de activiteiten van de Stichting Elzegea: neem contact op met Fokke Frieswijk, telefoon: 0512472102
mail: frieswijk.nijhof.eastermar@hi.nl