De Wâlden
IVN
zondag24mei2020

corona perikelen

Beste mensen,
Afgelopen woensdag 20 mei 2020 is het bestuur van IVN afdeling De Wâlden bij elkaar geweest (op gepaste afstand) om een aantal zaken te bespreken.
Daarvan was de situatie rondom de "corona-crisis" uiteraard belangrijk.
Wij hebben besloten de uitvoering van alle activiteiten in het veld, in een zaal of anderszins, te annuleren tot 1 september van dit jaar.
Enerzijds omdat wij geen mogelijkheden zien om deze activiteiten uit te voeren binnen de kaders die het RIVM aangeeft, (groepsgrootte, anderhalve meter regel e.d.).
Anderzijds behoort het overgrote deel onze gidsen, en ook veel leden, vrees ik, of ze nu willen of niet, tot de kwetsbare groep.
Door leeftijd (70+) of door kwetsbaren in hun naaste omgeving. Maar daarnaast spelen ook onderliggende, door het RIVM genoemde aandoeningen een rol.
Wij vinden, zoals de zaak er nu uitziet, het niet verantwoord om leden, belangstellenden en gidsen "het veld" in te sturen onder condities die wij zelf niet in de hand kunnen houden en wij hopen dat jullie je in dit besluit kunnen vinden.
Rond 01-09-2020 zullen wij de situatie opnieuw bezien en beoordelen. Mocht tussendoor de regelgeving of de omstandigheid dusdanig wijzigen, dat wij ons besluit kunnen aanpassen, dan horen jullie dat op tijd van ons.
Jammer, maar het is niet anders.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Wâlden,
Frans W. Hammer
Secretaris.