bestuur, info

 

Bestuur

Voorzitter:
Els Steinmann
0651525941 
elssteinmann@upcmail.nl

Penningmeester en ledenadministratie:
Sije Schotanus, email: sije.schotanus@gmail.com

Secretaris
Tiny Oosterhoff, email: tinyoosterhoff@gmail.com 

Bestuurslid:
Betty Kooistra, bettykooistra@hetnet.nl

Website: suggesties en reacties naar fh.de.haan@ziggo.nl