Overig

Cursus natuuronderzoek 2022-2023 en 2023-2024

De Waerdman 31 december 2022

De cursus is gestart op 17 november 2022 en loopt tot het voorjaar 2024. Hieronder de informatie over het tweede seizoen, de winter van 2023 naar 2024.

We starten op 16 november en de volgende drie avonden zijn op 21 december, 18 januari en 15 februari. We gaan, in tegenstelling tot het eerste gedeelte, er van uit, dat men aan alle vier de avonden deelneemt. De prijs hiervoor is, in tegenstelling tot wat wij eerder meldden, € 5,- per avond, exclusief koffie of thee.

Gelieve bij deelname dit bedrag over te maken op ons rekeningnummer:

NL49 INGB 0003 6070 53 t.n.v IVN De Waerdman-De Langstraat te Waalwijk o.v.v. Cursus Natuuronderzoek deel 2 en de avonden waaraan men wenst deel te nemen.

Vragen over de inhoud of de deelname kunnen worden gesteld door een berichtje naar dejonghpiet@gmail.com of naar mariannoordermeer@hotmail.com

Alle avonden: aanvang 20.00 uur. Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.

 

Cursusavond 4 (15-02-2024)

Ecologie en biodiversiteit

Het eerste deel van de avond behandelen we de ecologie van de natuur. Ofwel letterlijk: de kennis van het leven. Hoe leven leeft dus. Hieronder verstaan we deze avond hoe individuele dieren en groepen met elkaar samenleven in populaties (met soortgenoten) en levensgemeenschappen (met andere soorten en hun omgeving). We bespreken de begrippen en geven enkele voorbeelden van een waterecosysteem en een bos. Natuurlijk steeds vanuit het onderzoek naar de ecologie van een gebied.
Na de pauze komt biodiversiteit aan de orde. Wat houdt het veelgebruikte begrip in? Hoe moet je er in diverse leefgebieden naar kijken zoals bijvoorbeeld een bos, moeras of heide? Hoe ga je er onderzoek naar doen als je nooit alle planten, dieren en schimmels kunt waarnemen? We zullen zien dat er toppers zijn die een goede indicatie voor biodiversiteit aangeven. Het streven is dus om die aan te tonen. Welke dat zijn zullen we laten zien en nog veel meer.

 

Cursusavond 1 (16-11-2023)

Vlinders en Libellen – Reptielen

Spreker: Piet de Jongh

Voor de pauze kijken we naar het onderzoek van vlinders en libellen. We staan stil bij de opzet en de uitvoering en kijken naar de resultaten van onderzoek, dat enige jaren geleden in de Langstraat is uitgevoerd. Er komen natuurlijk allerlei mooie soorten voorbij. Na de pauze komen de reptielen in beeld. Onderzoek aan slangen en hagedissen staat hier centraal. Welke soorten zoeken we en hoe kom je er meer over te weten?

Cursusavond 2 (21-12-2023)

Broedvogels in onze streek

Spreker: Henk van Gelder

Deze avond staat in het teken van vogelonderzoek. Henk van Gelder speurt al jaren in met name het Slagenlandschap tussen Waalwijk en Waspik. Hij telt hier de vogels voor SOVON in het Broedvogel Monitoring Project (BMP).  Naast de kenmerken van de verschillende soorten besteedt hij ruim aandacht aan zijn werkwijze en de verslaglegging. Ook staan we stil bij het broedvogelonderzoek in de stad (MUS) en onderzoek in ecologische verbindingen, zoals op het industrieterrein van Waalwijk.

Cursusavond 3 (18-01-2024)

Waterdieren en waterplanten

Spreker: Piet de Jongh

In het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) moeten veel wateren in Nederland regelmatig op hun kwaliteit onderzocht worden. Deze kwaliteit houdt in dat naast de chemische en biologische kwaliteit ook zaken als de stroming of de overs een kwaliteit moeten hebben. Het is al met al een heel onderzoek, dat elke 6 jaar naar Europa moet worden opgestuurd. De waterschappen hebben er een hele klus aan. Wat ga je onderzoeken? Hoe voer je dergelijke onderzoeken uit en hoe verwerk je alles? Dit bespreken we op deze ongetwijfeld interessante avond.

 

Cursusavond 4 (15-02-2024)

4a. De ecologie van onze natuur

4b. Biodiversiteit in onze omgeving

Spreker: Piet de Jongh

Ontdek meer over

Deel deze pagina