Werkgroepen

Onze afdeling heeft 5 werkgroepen

Florawerkgroep IVN “De Steilrand” 

Wilt U ook graag weten wat er allemaal groeit en bloeit in onze natuur, dan is het misschien leuk en leerzaam om U aan te sluiten bij onze plantenwerkgroep. Elk jaar stellen we een nieuw jaarprogramma samen, waarbij de studie van planten centraal staat. In lente, zomer en najaar gaan we naar buiten, om in een bepaald gebied te determineren en te inventariseren. Elk jaar is dat een ander natuurterrein binnen ons werkgebied. Daarvoor heeft ieder lid de beschikking over een flora van Heukels. Aanschaf van een loupe is aan te bevelen door het nieuwe lid zelf. Wel heeft onze werkgroep binoculairs, die vooral voor de studie van mossen onontbeerlijk zijn. Maar ook andere planten geven na een fikse uitvergroting vele geheimen prijs. Al eens de vaatbundels van planten bekeken, de schubben van coniferen of de structuur van zaden? Er gaat een wereld voor U open!  

De herfst luiden we in met een combinatie, 's middags gaan we samen in ons jaarlijkse inventarisatiegebied enkele paddenstoelen verzamelen om die 's avonds te determineren, een leerzame activiteit.

In de winter is er altijd een studieprogramma binnen. Naast de studie van planten, mossen, korstmossen, coniferen en paddenstoelen, bekijken we ook foto’s en dia’s. Op verzoek kunnen we ook deskundigen met specialismen uitnodigen.

Daarnaast maken we twee keer per jaar een uitstapje naar een botanische tuin, arboretum of mooi natuurgebied in onze regio. Na aanmelding (via het contactformulier op onze website) krijgt U een uitgebreid jaarprogramma met ledenlijst toegestuurd.

DE REGULIERE BIJEENKOMSTEN vinden plaats in de buurtkamer van gebouw “Atrium” Mr. Bosmanhof, Reuver: van oktober  tot maart, aanvang telkens om 19.30 uur. Meestal stoppen we even na 22.00 uur.

Voor activiteiten van de Florawerkgroep kunt u contact opnemen met mevrouw, Hanny Feuler-Boonen,    feuboo@ziggo.nl                                                                           077-4741091

IVN florawerkgroep jaarprogramma 2020

 

 

De Vogelwerkgroep.

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met allerlei activiteiten rondom onze gevleugelde vrienden. In feite is onze IVN-afdeling ontstaan uit een vogelwerkgroep, die zich meer dan 45 jaar geleden steeds meer zorgen ging maken om de natuur in onze regio, en is daarmee de “kapstok” van ons IVN

Activiteiten en lopende projecten:                                             

BMP (Broedvogel Monitoring Project)                                                  

Excursie’s                                                                                               MUS (Monitoring Urbane Soorten)                                             Nestkastenproject 

Trektelling

PTT-telling                                                                                

Ringproject                                                                              Slaapplaatstellingen                                                                 Watervogeltellingen                                                                     Zwaluwenproject

Voor het jaarverslag 2019 van de vogelwerkgroep klik u op de onderstaande link.

Jaarverslag 2019 Vogelwerkgroep

Voor informatie over de activiteiten van de vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met dhr. Wiel Aelen,  077-4742622                       ivndesteilrand@gmail.com                                                            

Zoogdierenwerkgroep

De zoogdierenwerkgroep houdt zich bezig met inventariseren van zoogdieren in ons werkgebied. We doen ook aan klachtenafhandeling in de gemeente Beesel. De nadruk ligt dan vooral bij de vleermuizen.

Met adviezen en educatie proberen we meer begrip en aceptatie te krijgen voor onze nuttige en prachtige zoogdieren.

Graag zouden we dit willen uitbreiden. Als u interresse heeft kunt u contact opnemen met, Wiel Aelen.

ivndesteilrand@gmail.com

Voor het jaarverslag 2019 van de zoogdierenwerkgroep klik u op de onderstaande link.

Jaarverslag 2019 Zoogdierenwerkgroep

 

Insectenwerkgroep

Het jaar 2010 was de geboorte van een nieuwe werkgroep, die zich gestort heeft op de wondere wereld van de insecten. Tijdens een eerste vergadering in maart 2010 werd besloten om voor dat jaar de nadruk op met name de dagvlinders te leggen.

Vervolgens werden in de periode april – september elke twee weken een route in het gebied van onze vereniging gelopen, en gekeken welke dagvlinders daarbij ons pad kruisten. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan andere insecten, dieren en planten die we zagen. Met enkele enthousiaste fotografen in ons midden werden ook flink wat plaatjes geschoten en uitgewisseld, en dat werd niet alleen van onze gezamenlijke tochtjes gedaan, maar ook van waarnemingen thuis of elders in den lande. Daar zaten soms mooie waarnemingen bij! Enkele opvallende zaken: Het Bont Zandoogje en het Klein Koolwitje waren de meest geziene vlinders, die praktisch de gehele periode april – september gezien zijn. Van het Groot Koolwitje viel het aantal waarnemingen in 2010 echter flink tegen, slechts een enkele werd gezien. In de lijst met waarnemingen ontbreekt de Oranje Luzernevlinder (Colias Croceus) helemaal, terwijl er in augustus/september 2009 nog vele waarnemingen van deze soort waren. We denken dat dit te maken heeft met het feit dat deze vlinder haar eitjes vooral in bermplanten (luzerne, wikke, klaver) afzet, en het maaibeleid van de diverse overheidsinstanties is, op z’n zachtst gezegd, voor verbetering vatbaar.

Van de activiteiten van de insectenwerkgroep in 2020 is door           Hennie Boonen weer een mooi en uitgebreid verslag gemaakt.

Jaarverslag 2020

Filmpje van Marcel Cuijpers:

Vrouwtje van veelvraat bezig met het afzetten van haar eitjes

Filmpje afzetten van eitjes door vrouwtje van veelvraat 

Jaarverslag insectenwerkgroep 2019

In 2019 zijn we met onze insectenwerkgroep drie maal als groep op pad geweest naar o.a. De Hoge Veluwe, Zuid-Limburg en de Kraaienbergse plassen bij Cuijck. Hiervan is door Hennie Boonen ook dit jaar weer een zeer uitgebreid jaarverslag gemaakt.

 

Jaarverslag insectenwerkgroep 2019

 

Jaarverslag insectenwerkgroep 2018

In 2018 hebbende leden van de insectenwerkgroep weer een aantal mooie natuurgebieden in binnen en buitenland bezocht. Van deze uitstapjes en andere activiteiten is door Hennie Boonen weer een mooi jaarverslag gemaakt, waarin u kunt zien wat we gedaan en gezien hebben.

Jaarverslag insectenwerkgroep 2018

 

Hieronder vind u diverse verslagen van veldexcursies die door de leden van  de insectenwerkgroep zijn gemaakt.

Zaterdag 29-09 zijn we met de insectenwerkgroeo naar de Ravenvennen geweest. voor de laatste veldexcursie van 2018. Hieronder een kort verslag en een fotoverslag.

Kort verslag Veldexcursie Ravenvennen 2018

Fotoverslag Veldexcurise Ravenvennen 2018

Foto's: Angelique Aelen, Jan Mulder, Gidy Chorus,

 

Op zaterdag 7 juli zijn enkele leden van de insectenwerkgroep voor een veldexcursie naar Zuid Limburg gegaan. Hieronder een kort verslag en foto's van deze tocht. 

Kort verslag veldexcursie Vlakbroek

Foto's veldexcursie Vlakbroek 2018

Foto's en tekst: Jan Mulder

Kort verslag veldexcursie naar Zuid Limburg

Tekst: Martin van Bommel

Foto's veldexcursie Zuid Limburg van Marcel Cuijpers

Foto's veldexcursie Zuid Limburg van Marianne Vos

Foto's veldexcursie Zuid Limburg van Martin van Bommel

 

Verslag veldtrip naar Torgny en Nismes

Jan Mulder

Fotoalbum Torgny en Nismes

Gidy Chorus, Marcel Cuijpers, Martin van Bommel, Jan Mulder 

Kort verslag veldexcursie Blankenheim

Foto-album Blankenheim 2018

Foto's: Hennie Boonen, Martin van Bommel, Marcel Cuijpers, Jan Mulder, 

Eerste bijeekomst insectenwerkgroep winter 2018  

Op 28 februari 2018 stond voor de insectenwerkgroep de eerste bijeenkomst van dit jaar gepland.                                                                                                  Het thema voor deze avond was Gallen.                                                          Martin had interssante powerpointpresentatie gemaakt.                                                                               Na deze presentatie konden we de meegebrachte gallen met een door Marcel meegebrachte microscoop nader bestuderen en werden er ook foto's van gemaakt.  Via de links hieronder zijn de powerpoint en foto's te bekijken.

Op 14 april zijn we met de insectenwerkgroep op pad gegaan in het mooie natuurgebied De Doort bij Echt. Het was een prachtige tocht met ideaal weer en veel mooie waarnemingen. Ook hadden we het geluk de boomkikker aan te treffen. Het was in elk geval een dag die voor herhaling vatbaar is. Bekijk de foto's van deze tocht in het fotoalbum.

Fotoalbum De Doort

Zonnedauwvedermot                                                                                            Foto en tekst Maraianne Vos

Wespvlinders                                                                                                            Foto en tekst Marianne Vos

Knautiabij                                                                                                                       Foto en tekst Marianne Vos

Powerpointpresentatie gallen door Martin van Bommel.

Foto's van diverse gallen van Marcel Cuijpers, Angelique Aelen,               Martin van Bommel.

Verslag bezoek van de insectenwerkgroep aan Plombieres (B)

Tekst: Hennie Boonen,

Verslag bezoek van de insectengroep aan de Hoge Veluwe

Tekst: Hennie Boonen,                                                                                         Foto's: Hennie Boonen, Angelique Aelen, Jan Mulder, Gidy Chorus,           Martin van Bommel,

Fotoverslag bezoek aan de Hoge Veluwe 15-7-2017

Foto's: Hennie Boonen, Angelique Aelen, Jan Mulder, Gidy Chorus,            Martin van Bommel.

Jaarverslag insectenwekgroep 2017

Tekst: Hennie Boonen,                                                                                        Foto's: Hennie Boonen, Martin van Bommel, Jan Mulder,                            Marcel Cuijpers, Gidy Chorus,

Jaarverslag insectenwerkgroep 2016

Tekst: Hennie Boonen,                                                                                          Foto's: Hennie Boonen, Piet Boonen, Martin van Bommel,

jaarverslag_2015_insectenwerkgroep_ivn.pdf

Tekst: Hennie Boonen,                                                                                          Foto's: Hennie Boonen, Piet Boonen, Martin van Bommel,                               Gidy Chorus, Jan Mulder, 

Kijk ook eens op een van onderstaande websites.

Website vlinderstichting

Website vlindernet

Website libellennet

 

Verslag insectenexcursie Bemelerberg

Tekst: Tiny Sterenborg,                                                                                       Foto's: Martin van Bommel,

 

Verslag van ons bezoek aan de Viroinval Belgie

Tekst: Hennie Boonen,                                                                           Foto's: Hennie Boonen, Martin van Bommel, Jan Mulder, Gidy Chorus, 

Voor informatie over de activiteiten van de insectenwerkgroep kunt u contact opnemen met dhr. Martin van Bommel,                        bommelvanm@gmail.com                                                                                     077-4752720

Scholenwerkgroep

Jong geleerd is oud gedaan!

Wie de liefde voor de natuur van jongs af aan heeft meegekregen, zal later als volwassene zéker meer oog hebben voor alles wat in de omgeving leeft en groeit. Door mee te helpen met praktijklessen op scholen kunnen we de jeugd actief betrekken bij de natuur. Dat kan het schoonmaken van een paddenpoel zijn, maar ook het kappen van houtwallen, om daar vervolgens takkenrillen van te maken, waarin allerlei kleine zoogdieren, vogels en insecten op hun beurt weer een nest-of schuilplaats vinden. Aan de hand van opdrachten kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen om te onderzoeken, aangepast aan het biotoop en het seizoen.

Het IKL en het CNME-Hagerhof zijn twee partijen waarmee we voor deze zogenaamde adoptieprojecten samenwerken.

Educatie voor de jeugd is een van de boeiendste bezigheden in de natuur en het enthousiasme werkt altijd naar twee kanten toe. Doordat ze kleiner zijn, zien ze vaak dingen die wij over het hoofd zien. Het zou fijn zijn als we de komende generatie natuurbeschermers en biologen hier een grote stimulans en een ontzettend goede start mee kunnen geven..

Op dit moment hebben we op twee scholen in ons werkgebied een vast project dat al jaren loopt. Met basisschool “Het Spick” in Beesel maken we een paddenpoel schoon en met basisschool “Bösdael” in Reuver gaan we vier x per jaar het bos in met de bovenbouw.

Lijkt het u leuk om hieraan mee te doen, of een project op te starten met een school in uw eigen omgeving,  en voor verdere informatie over de scholenwerkgroep kunt u contact opnemen met mevrouw Angelique Aelen-Giesen,

077-4742622            angelique.aelen@gmail.com                                                                                                                                   Of via het contactformulier op deze website.

U kunt ook contact opnemen met het IKL of CNME: IKL Limburg en CNME Hagerhof.

IKL Limburg