Privacy Statement IVN de Steilrand

Privacy Statement - afdeling De Steilrand

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN de Steilrand, deelneemt aan activiteiten en cursussen of artikelen via de webwinkel bestelt, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden opgeslagen bij IVN de Steilrand en het landelijk IVN. IVN gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van IVN. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN gegevens van jou:

 Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.

 Wanneer je producten en/of diensten van IVN afneemt. Dit kan bijvoorbeeld via onze webwinkel.

 Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek.

 Om leden/donateurs en bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. Waarbij IVN rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN gegevens van leden/donateurs abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen en bezoekers van onze website / -shop, online promoties, evenementen en acties.

IVN verwerkt je naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer  (ten behoeve van de levering), en gegevens dat bepaalde onderwerpen je interesseren (ten behoeve van de nieuwsbrief).

Gegevens inzien of wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan de IVN Servicedesk, via info@ivn.nl of aan de afdelingssecretaris. secretarisivndesteilrand@gmail.nl

Hieronder de links naar de overige documenten                                         volgens de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"

Privacy beleidsplan

Procedure voor het melden van Datalekken

Privacy Statement landelijk IVN