Over de steilrand

Wat is IVN “De Steilrand”? In 1974 werd in Belfeld ook een IVN-afdeling opgericht, destijds onder de naam Belfeld-Tegelen-Beesel. Midden jaren negentig werd deze naam gewijzigd in IVN “De Steilrand”. De keuze voor deze naam in ingegeven door het geomorfologische verschijnsel, dat aan de oostelijke rand van onze gebiedgrens tevens de grens met Duitsland vormt: de steilrand, in de volksmond “Pruuse bos” genoemd. Het is in feite een voormalige rivieroever, in ver vervlogen tijden het stroomgebied van Rijn en Maas samen. Dat verklaart ook de veelkleurigheid van het grind en de aanwezigheid van dikke pakketten zand en klei, die voor veel industriële ontwikkelingen in onze regio heeft gezorgd. Ons werkgebied strekt zich uit van Beesel tot Venlo, dat we sinds 2009 hebben opgedeeld met IVN De Maasduinen. De spoorlijn Venlo-Duitsland vormt de noordelijke grens, en waar nodig werken we samen voor een beter leefmilieu.