Oranje Luzernevlinder

Oranje Luzernevlinder (Colias Croceus)

De Oranje Luzernevlinder is een trekvlinder, die in het voorjaar vanuit zuidelijk Europa naar noordelijke landen trekt, waaronder Nederland. Hoewel ze in het hele land vanaf juli worden waargenomen, hebben de vlinders een duidelijke voorkeur voor Limburg. In het najaar strekken ze wéér de vleugels en gaan richting zuidelijke landen, waarbij ook de hier geboren generatie de lange tocht onderneemt.

De (Oranje) Luzernevlinder dankt zijn naam aan de waardplant. Dat is de plant waarop hij—of liever zij-- de eitjes afzet. Ook verschillende soorten klaver dienen als waardplant.

Als bron van nectar zijn rode klaver, distels en luzerne favoriet, maar ook diverse andere bloemen.

De Oranje Luzernevlinder treft men aan op grote open graslanden, bermen, ruige velden, die in ons gehele gebied te vinden zijn. Dit betekent ook, dat een vlindervriendelijk beheer door middel van gefaseerd maaien en een ruim nectar-aanbod, er zeker toe zal bijdragen dat deze soort ons nog lang zal bezoeken. 

Tekst: Marianne Vos     Foto's: Marianne Vos/Piet Boonen

Meer informatie over de Oranje Luzernevlinder is te vinden op www.vlindernet.nl